absorbowanie
n I
rzecz. od absorbować.

Słownik języka polskiego . 2013.