diametralnie


diametralnie
przysłów. od diametralny

Diametralnie przeciwległe punkty.

przen. «przeciwstawnie, krańcowo»

Diametralnie inny, różny.

Różnić się diametralnie.

Diametralnie zmienić poglądy.


Słownik języka polskiego . 2013.

  • diametralnie — {{/stl 13}}{{stl 8}}przysł., {{/stl 8}}{{stl 7}}od przym. diametralny w zn. 1.: Diametralnie zmienić poglądy. Różnić się diametralnie. Diametralnie odmienny punkt widzenia. {{/stl 7}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • drut — 1. Coś (jest) proste jak drut «o czymś, co jest jasne, zrozumiałe, niewymagające wyjaśnień»: Mam pomysł, co począć z tą wysłanniczką Piekieł. – No? – Zbawić. To proste jak drut: skoro strącenie do krainy ciemności byłoby dla niej upragnioną… …   Słownik frazeologiczny

  • wiatr — 1. Chwycić, złapać wiatr w żagle «wykorzystać sprzyjające okoliczności»: Pochodził z rodziny, która umiała trafnie rozpoznawać sytuację, wiatr chwytać w żagle oraz chronić materialną podstawę rodu – folwarki, lasy (...). K. Moczarski, Rozmowy. 2 …   Słownik frazeologiczny

  • gwóјdј do trumny — Coś złego, co diametralnie pogorszy sytuację lub czyjeś położenie Eng. Something bad which will bring a person s ruin one step nearer …   Słownik Polskiego slangu

  • ostatni — gwóјdј do trumny Coś złego, co diametralnie pogorszy sytuację lub czyjeś położenie Eng. Something bad which will bring a person s ruin one step nearer …   Słownik Polskiego slangu

  • antypody — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. nmos, blp, D. antypodydów {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} każdy z osobna lub obydwa z dwóch punktów, miejsc lub obszarów o lokalizacji diametralnie przeciwległej względem jakiegoś innego… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • stać na antypodach — {{/stl 13}}{{stl 7}} zajmować przeciwstawne stanowiska, reprezentować diametralnie przeciwne poglądy : {{/stl 7}}{{stl 10}}Obie partie stoją na antypodach w ocenie konieczności lustracji. {{/stl 10}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • zmieniać – zmienić front — {{/stl 13}}{{stl 7}} zmieniać stanowisko, poglądy (nieraz diametralnie) : {{/stl 7}}{{stl 10}}Ktoś zmienił front i przyłączył się do opozycji. {{/stl 10}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień


We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.