absorpcyjny
przym. od absorpcja
a) w zn. 1:
∆ Aparat absorpcyjny → absorber
b) w zn. 2:
∆ Widmo absorpcyjne «widmo powstające podczas przechodzenia promieniowania elektromagnetycznego przez ośrodek absorbujący promieniowanie o określonej długości fali»

Słownik języka polskiego . 2013.

  • absorber — m IV, D. a, Ms. absorbererze; lm M. y chem. «urządzenie do pochłaniania gazu lub pewnych jego składników przez ciecz; aparat absorpcyjny» ‹z łac.› …   Słownik języka polskiego

  • chłonny — chłonnynni, chłonnynniejszy «mający właściwość wchłaniania, wsysania czegoś; absorpcyjny» Powierzchnia chłonna jelit. System chłonny traw. ∆ anat. Naczynia chłonne «naczynia zawierające i przenoszące chłonkę w organizmie; naczynia limfatyczne» ∆… …   Słownik języka polskiego

  • diatomit — m IV, D. u, Ms. diatomiticie; lm M. y geol. «osadowa skała krzemionkowa pochodzenia organicznego, składająca się głównie z opalowych szczątków okrzemek; lekka, porowata, stanowi materiał absorpcyjny, termoizolacyjny i ścierny, używana także do… …   Słownik języka polskiego

  • geza — ż IV, CMs. gezazie; lm D. gez miner. «skała osadowa składająca się głównie z krzemionkowych igieł gąbek i okruchów kwarcu, jasna, lekka, porowata, używana jako środek absorpcyjny, a także do wyrobu izolatorów elektrycznych i termicznych» ‹z… …   Słownik języka polskiego

  • pochłaniacz — m II, D. a; lm M. e, D. y 1. chem. «ciecz lub ciało stałe pochłaniające składnik gazowy w procesie absorpcji; absorbent» 2. chem. techn. «urządzenie do pochłaniania gazu lub pewnych jego składników przez ciecz; absorber, aparat absorpcyjny, wieża …   Słownik języka polskiego

  • pochłaniacz — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. mnż III, D. a; lm D. pochłaniaczczy {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} urządzenie pochłaniające coś, środek pochłaniający coś, np. opary kuchenne, nieprzyjemne zapachy itp. : {{/stl 7}}{{stl… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień