abstrahowanie
n I
rzecz. od abstrahować.

Słownik języka polskiego . 2013.

  • abstrakcja — ż I, DCMs. abstrakcjacji; lm D. abstrakcjacji (abstrakcjacyj) 1. «pogląd lub twierdzenie nie oparte na faktach, nie odpowiadające rzeczywistości, wyprowadzone z pewnych z góry przyjętych założeń; pomysł nie do urzeczywistnienia» Operować… …   Słownik języka polskiego

  • abstrakcyjny — 1. «nie oparty na doświadczeniu, na faktach, oderwany od rzeczywistości; nie dający się urzeczywistnić» Abstrakcyjny ideał. Abstrakcyjny pomysł. 2. filoz. «uzyskany przez abstrahowanie, abstrakcję; będący wytworem tej czynności» Pojęcie… …   Słownik języka polskiego