abstrakcjonistyczny
«dotyczący abstrakcjonizmu, abstrakcjonistów (artystów)»

Malarstwo abstrakcjonistyczne.


Słownik języka polskiego . 2013.

  • orfizm — m IV, D. u, Ms. orfizmzmie, blm 1. «kierunek w mitologii, następnie doktryna filozoficzno religijna powstała w Grecji w VIII w p.n.e. (wywodząca się według tradycji od Orfeusza), głosząca tezę o dwoistości natury ludzkiej (walce dobra ze złem… …   Słownik języka polskiego