abstrakcyjny


abstrakcyjny
1. «nie oparty na doświadczeniu, na faktach, oderwany od rzeczywistości; nie dający się urzeczywistnić»

Abstrakcyjny ideał.

Abstrakcyjny pomysł.

2. filoz. «uzyskany przez abstrahowanie, abstrakcję; będący wytworem tej czynności»

Pojęcie abstrakcyjne.

Myślenie abstrakcyjne.

3. szt. «w sztukach plastycznych: zgodny z zasadami abstrakcjonizmu, eliminujący wszelkie przedstawienia mające bezpośrednie odniesienie do form obserwowanych w naturze, ograniczający się do środków formalnych (gry linii, barw, brył, płaszczyzn)»

Sztuka abstrakcyjna.

Kompozycja, rzeźba, grafika abstrakcyjna.

Obraz abstrakcyjny.

Malarstwo abstrakcyjne.

Tendencje abstrakcyjne w sztuce.


Słownik języka polskiego . 2013.

  • abstrakcyjny — {{/stl 13}}{{stl 8}}przym. Ia {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} niemający związku z rzeczywistością, niepoparty doświadczeniem ani faktami, będący wynikiem czystej spekulacji; bez szans na urzeczywistnienie :… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • abstrakcyjnie — «nie opierając się na doświadczeniu, w sposób abstrakcyjny; metodą abstrahowania» Myśleć, rozumować abstrakcyjnie …   Słownik języka polskiego

  • abstrakcyjność — ż V, DCMs. abstrakcyjnośćści, blm rzecz. od abstrakcyjny a) w zn. 1: Abstrakcyjność pomysłu. b) w zn. 2: Abstrakcyjność myślenia, rozumowania. c) w zn. 3: Abstrakcyjność form …   Słownik języka polskiego

  • idealny — idealnyni, idealnyniejszy 1. «odznaczający się najwyższą jakością, samymi zaletami, dokładnie czemuś odpowiadający; doskonały, znakomity, bezbłędny, wzorowy» Idealny przyrząd. Idealni wychowawcy, pracownicy. Idealny porządek. Mieć idealne warunki …   Słownik języka polskiego

  • niefiguratywny — niefiguratywnyni szt. «o sztukach plastycznych i ich wytworach, twórcach: nie będący figuratywnym, nie przedstawiający przedmiotów w ich realnych kształtach, oderwany od konkretnego świata przedmiotów; abstrakcyjny, nieprzedstawiający» Sztuka… …   Słownik języka polskiego

  • obraz — m IV, D. u, Ms. obrazzie; lm M. y 1. «dzieło plastyczne wykonane na jakiejś płaszczyźnie za pomocą farb, kredek, ołówka itp., wizerunek kogoś lub czegoś na płótnie, papierze, desce itp., zwykle oprawiany w ramy, zawieszany na ścianie» Obraz… …   Słownik języka polskiego

  • oderwany — imiesł. przymiotnikowy bierny czas. oderwać (p.) oderwany w użyciu przym. 1. «nie mający z czymś związku; oddzielny, poszczególny» Oderwane fakty. Bełkotał jakieś oderwane słowa. 2. «nie dotyczący rzeczywistości; nierealny; abstrakcyjny» Myśleć o …   Słownik języka polskiego

  • rysunek — m III, D. rysuneknku, N. rysuneknkiem; lm M. rysuneknki 1. «to, co jest narysowane» Rysunek kolorowy, abstrakcyjny, realistyczny. Rysunek tuszem, ołówkiem, kredką, węglem. Wystawa rysunków dzieci. Rysunek na szkle, na skale. ∆ Rysunek techniczny… …   Słownik języka polskiego

  • teoretyczny — teoretycznyni «oparty na teorii, wynikający z teorii (a nie z praktyki); istniejący w teorii, abstrakcyjny» Rozważania, wnioski, wywody, założenia teoretyczne. Przygotowanie teoretyczne. Fizyka teoretyczna. ‹z gr.› …   Słownik języka polskiego

  • abstrakcyjnie — {{/stl 13}}{{stl 8}}przysł., {{/stl 8}}{{stl 7}}od przym. abstrakcyjny. {{/stl 7}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień


We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.