abstynent


abstynent
m IV, DB. -a, Ms. \abstynentncie; lm M. \abstynentnci, DB. -ów
«człowiek powściągliwy, wstrzemięźliwy; potocznie: nie używający napojów alkoholowych»

Stać się abstynentem.

łac.

Słownik języka polskiego . 2013.

  • abstynent — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. mos I, Mc. abstynentncie; lm M. abstynentnci {{/stl 8}}{{stl 7}} człowiek powstrzymujący się od picia alkoholu : {{/stl 7}}{{stl 10}}Uchodzić za abstynenta. <łac.> {{/stl 10}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • dewotek — abstynent …   Słownik gwary warszawskiej

  • Список водок —   Это служебный список статей, созданный для координации р …   Википедия

  • Jazz, dwa, trzy — Jazz, dwa, trzy …   Википедия

  • niepijący — «taki, który nie pija alkoholu» Niepijąca młodzież. niepijący w użyciu rzecz. «człowiek niepijący; abstynent» Przyjęcie dla niepijących …   Słownik języka polskiego

  • abstynentka — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. ż Ib, CMc. abstynentkatce; lm D. abstynentkatek {{/stl 8}}{{stl 7}} kobieta abstynent : {{/stl 7}}{{stl 10}}Nie wiedziałam, że ona jest abstynentką. (Z) {{/stl 10}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • niepijący — I {{/stl 13}}{{stl 8}}przym. IIb {{/stl 8}}{{stl 7}} taki, który stroni od alkoholu; będący abstynentem : {{/stl 7}}{{stl 10}}Niepijące towarzystwo. {{/stl 10}}{{stl 20}} {{/stl 20}} {{stl 20}} {{/stl 20}}niepijący II {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. mos… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień


We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.