absurdalność
ż V, DCMs. \absurdalnośćści, blm
rzecz. od absurdalny

Absurdalność wypowiedzi, słów.

Absurdalność wojny.


Słownik języka polskiego . 2013.

  • absurdalność — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. ż IVa, DCMc. absurdalnośćści, blm, {{/stl 8}}{{stl 7}}od przym. absurdalny: Absurdalność hipotezy, podejrzeń. {{/stl 7}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • bezsens — I {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. mnż I, D. u, Mc. bezsenssie {{/stl 8}}{{stl 7}} coś pozbawionego sensu, logiczności, uzasadnienia; nonsens : {{/stl 7}}{{stl 10}}Gadać same bezsensy. {{/stl 10}}{{stl 20}} {{/stl 20}} {{stl 20}} {{/stl 20}}bezsens II… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • bezzasadność — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. ż IVa, DCMc. bezzasadnośćści, blm, {{/stl 8}}{{stl 7}}od przym. bezzasadny: W publikacji tej podnieśliśmy bezzasadność tych orzeczeń, a także absurdalność sposobu wyliczenia odszkodowania. (Przyj) {{/stl 7}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • paranoja — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. ż IIa, DCMc. paranojaoi, blm {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 8}}med. {{/stl 8}}{{stl 7}} choroba psychiczna charakteryzująca się usystematyzowanymi urojeniami (np. prześladowczymi,… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień