dylemat


dylemat
m IV, D. -u, Ms. \dylematacie; lm M. -y
1. «sytuacja wymagająca trudnego wyboru między dwiema różnymi możliwościami; problem, alternatywa»

Stanął przed dylematem: studia czy praca.

2. log. «wnioskowanie, w którym oprócz dwóch zdań warunkowych jako trzecia przesłanka występuje zdanie alternatywne»
gr.

Słownik języka polskiego . 2013.

  • dylemat — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. mnż I, D. u, Mc. dylematacie {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} konieczny, trudny wybór pomiędzy dwiema możliwościami; alternatywa : {{/stl 7}}{{stl 10}}Stanął przed dylematem: kariera czy… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • Ryszard Kukliński — For the American contract killer, see Richard Kuklinski. Colonel Ryszard Kukliński Ryszard Jerzy Kukliński (June 13, 1930 – February 11, 2004) was a Polish colonel and Cold War spy. He passed top secret Warsaw Pact documents to the CIA between… …   Wikipedia

  • Kasia Cerekwicka — Kasia Cerekwicka. Este artículo o sección necesita …   Wikipedia Español

  • mieć — 1. Ktoś ma coś wypisane w oczach; ktoś ma coś wypisane, napisane na czole, na twarzy, pot. na gębie «po kimś widać wyraźnie, jaki ma nastrój, charakter lub jakie ma zamiary»: Miałem chyba wypisane na czole, że po długim pobycie przyjechałem z… …   Słownik frazeologiczny

  • hamletyzować — {{/stl 13}}{{stl 8}}cz. ndk Ia, hamletyzowaćzuję, hamletyzowaćzuje {{/stl 8}}{{stl 7}} roztrząsać jakiś dylemat, nie umiejąc na nic się zdecydować, przeżywać wewnętrzne rozterki z tego powodu : {{/stl 7}}{{stl 10}}Nakradł... albo i nie nakradł,… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień


We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.