dyletantyzm


dyletantyzm
m IV, D. -u, Ms. \dyletantyzmzmie, blm
«zajmowanie się jakąś dziedziną, głównie sztuki lub nauki po amatorsku, bez odpowiedniego przygotowania; interesowanie się wieloma zagadnieniami w sposób powierzchowny, dyletancki; amatorstwo; dyletanctwo»
fr.

Słownik języka polskiego . 2013.

  • dyletantyzm — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. mnż I, D. u, Mc. dyletantyzmzmie, blm {{/stl 8}}{{stl 7}} zajmowanie się pewnymi problemami, najczęściej z zakresu nauki i sztuki, w sposób powierzchowny, amatorski, bez przygotowania fachowego <fr.> {{/stl 7}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • amatorstwo — n III, Ms. amatorstwowie, blm 1. «zamiłowanie, upodobanie, predylekcja do czegoś» Zajmować się czymś z amatorstwa. 2. «zajmowanie się czymś w sposób niefachowy, bez gruntownej znajomości rzeczy; dyletantyzm» 3. «uprawianie sportu bez czerpania z… …   Słownik języka polskiego

  • amatorszczyzna — ż IV, CMs. amatorszczyznayźnie, blm «brak fachowości, gruntownej znajomości rzeczy, dyletantyzm; coś, co jest wykonane po amatorsku, niefachowo» …   Słownik języka polskiego

  • dyletanctwo — n III, Ms. dyletanctwowie, blm «dyletancka, powierzchowna znajomość czego; dyletantyzm» …   Słownik języka polskiego

  • amatorstwo — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. n I, Mc. amatorstwowie, blm {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} zamiłowanie do czegoś, hobby {{/stl 7}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}2. {{/stl 12}}{{stl 7}} wykonywanie czegoś… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • dyletanctwo — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. n I, Mc. dyletanctwowie, blm {{/stl 8}}{{stl 7}} powierzchowna, niefachowa znajomość pewnych zagadnień; dyletantyzm {{/stl 7}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień


We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.