abazja
ż I, DCMs. \abazjazji; lm D. \abazjazji (\abazjazyj)
med. «utrata zdolności chodzenia, zwykle na skutek schorzeń systemu nerwowego»
n.-łac. z gr.

Słownik języka polskiego . 2013.