abwilski
przym. od Abbeville (miasto we Francji)
archeol. Kultura abwilska «najdawniejsza kultura starszego paleolitu w Europie, charakteryzująca się występowaniem kamiennych narzędzi (tłuków, noży, zgrzebeł i skrobaczy), świadczących o zajmowaniu się przez ludność łowiectwem i zbieractwem»

Słownik języka polskiego . 2013.