acetonowy
przym. od aceton

Lakier acetonowy.

∆ Ciała acetonowe «związki chemiczne powstające jako jeden z produktów metabolizmu tłuszczów, występujące w małej ilości we krwi i moczu prawidłowo funkcjonującego organizmu ludzkiego i zwierzęcego»

Słownik języka polskiego . 2013.