acetylenek
m III, D. \acetyleneknku, N. \acetyleneknkiem; lm M. \acetyleneknki
chem. acetylenki «sole acetylenu»

Słownik języka polskiego . 2013.