acetyloceluloza
ż IV, CMs. \acetylocelulozazie, blm
chem. «ester celulozy i kwasu octowego, bezbarwne, termoplastyczne tworzywo sztuczne używane do produkcji błon filmowych, lakierów i sztucznego jedwabiu; octan celulozy»

Słownik języka polskiego . 2013.