feretron


feretron
m IV, D. -u, Ms. \feretronnie; lm M. -y
«posąg, rzeźba lub obraz malowany obustronnie, noszony na drążkach podczas procesji religijnych»

Barokowy feretron.

Nosić feretron w procesji.

‹z gr.

Słownik języka polskiego . 2013.

  • feretron — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. mnż I, D. u, Mc. feretronnie {{/stl 8}}{{stl 7}} obraz święty, figura świętego lub przenośny ołtarzyk noszony zwykle na drążkach w trakcie procesji <gr.> {{/stl 7}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień


We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.