fragmentaryczny


fragmentaryczny
«nie obejmujący całości, dotyczący jedynie fragmentów, złożony z fragmentów; niepełny, urywkowy, wycinkowy»

Fragmentaryczny zapis.

Fragmentaryczne notatki.

Fragmentaryczna znajomość czegoś, wiedza o czymś.

∆ Fragmentaryczne zaburzenia (organizmu żywego) «zaburzenia polegające na upośledzeniu np. słuchu lub wzroku»

Słownik języka polskiego . 2013.

  • fragmentaryczny — {{/stl 13}}{{stl 8}}przym. Ia {{/stl 8}}{{stl 7}} nieobejmujący całości danej rzeczy; złożony z fragmentów : {{/stl 7}}{{stl 10}}Fragmentaryczny opis. Fragmentaryczna wiedza. {{/stl 10}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • fragmentarycznie — «w sposób fragmentaryczny; urywkowo, częściowo, pobieżnie» Znać, opisywać, opowiadać coś fragmentarycznie …   Słownik języka polskiego

  • fragmentaryczność — ż V, DCMs. fragmentarycznośćści; blm rzecz. od fragmentaryczny Fragmentaryczność opowiadania, notatek, zapisu, obserwacji …   Słownik języka polskiego

  • przyczynkowy — «będący przyczynkiem; uzupełniający, dodatkowy, fragmentaryczny» Charakter przyczynkowy referatu …   Słownik języka polskiego

  • ułamkowy — 1. «związany z ułamkiem ilorazem dwóch liczb» Liczba ułamkowa. ∆ Wyrażenie ułamkowe «ułamek» ∆ Kreska ułamkowa «pozioma kreska oddzielająca licznik od mianownika» ∆ jęz. Liczebniki ułamkowe «liczebniki określające liczbę przedmiotów (ilość… …   Słownik języka polskiego

  • urywkowy — «nie obejmujący całości, dotyczący jedynie urywków, złożony z urywków; niepełny, wycinkowy, fragmentaryczny» Urywkowe zdania, notatki. Urywkowe wiadomości o czymś …   Słownik języka polskiego

  • wycinkowy — «stanowiący wycinek, nie obejmujący całości, dotyczący tylko wycinka, fragmentu jakiejś całości; fragmentaryczny» Wycinkowe relacje, sprawozdania. Wycinkowa kontrola. Wycinkowe wiadomości …   Słownik języka polskiego

  • wyrywkowy — «wykonywany, przeprowadzany itp. na wyrywki (nie w ciągu, nie po kolei, nie w całości); fragmentaryczny» Wyrywkowa ankieta, inspekcja, kontrola. Wyrywkowe badania, obserwacje …   Słownik języka polskiego

  • częściowy — {{/stl 13}}{{stl 8}}przym. Ia {{/stl 8}}{{stl 7}} obejmujący tylko część czegoś, dotyczący części jakiejś całości; fragmentaryczny, niepełny, cząstkowy : {{/stl 7}}{{stl 10}}Częściowy sukces. Częściowe zaćmienie Księżyca. Częściowe wyniki… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • fragmentarycznie — {{/stl 13}}{{stl 8}}przysł. {{/stl 8}}{{stl 7}} w sposób fragmentaryczny; częściowo, urywkowo, wycinkowo : {{/stl 7}}{{stl 10}}Przedstawić coś fragmentarycznie. Akta zachowane fragmentarycznie. {{/stl 10}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień


We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.