frakcja


frakcja
ż I, DCMs. \frakcjacji; lm D. \frakcjacji (\frakcjacyj)
1. «odłam partii, stronnictwa, ugrupowanie wewnątrz partii, stronnictwa mające własny ośrodek kierowniczy, dyscyplinę i program działania różne od programu całej partii (stronnictwa)»

Frakcja prawicowa, lewicowa.

Frakcja radykalna.

Frakcja chłopska.

∆ Frakcja parlamentarna «ugrupowanie członków parlamentu o wspólnej przynależności partyjnej, prowadzące wspólną politykę w parlamencie»
2. chem. «wyodrębniona część mieszaniny substancji, wyróżniająca się pewnymi określonymi właściwościami fizycznymi, np. temperaturą wrzenia, sublimacji lub krzepnięcia»

Frakcje olejowe.

3. geol. «zespół okruchów w skałach osadowych (minerały lub odłamki skał starszych) w określonych granicach wielkości»

Grubsza frakcja kruszywa.

4. druk. «czcionka o małym oczku umieszczonym pod linią pisma lub nad nią, np. A2, m3»

Frakcja dolna, górna.

‹z łac.

Słownik języka polskiego . 2013.

  • frakcja — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. ż IIa, lm D. frakcjacji {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} ugrupowanie wewnątrz jakiejś partii (stronnictwa) mające własny program, różniący się częściowo od programu całej partii; odłam… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • Combat Organization of the Polish Socialist Party — Postcard released by PPS around 1905 1907. Text in top left corner: Fighters for freedom . Tombstones have names of PPS members who died in recent actions. The Combat Organization of the Polish Socialist Party (Polish: Organizacja Bojowa Polskiej …   Wikipedia

  • ППС — «Польская социалистическая партия революционная фракция» польск. Polska partia socjalistyczna – frakcja rewolucyjna Лидер: Юзеф Пилсудский Дата основания: 1906 Дата роспуска …   Википедия

  • ППС-революционная фракция —         Польская социалистическая партия революционная фракция (PPS Frakcja Rewolucyjna, Polska Partia Socjalistyczna Frakcja Rewolucyjna), националистическая и реформистская польская политическая партия, существовавшая в 1906 19. О деятельности… …   Большая советская энциклопедия

  • List of political parties in Poland — Political parties in Poland lists current political parties in Poland, as well as former parties dating back as far as 1918. Since 1989, Poland has a multi party system, with numerous competing political parties. Individual parties rarely have a… …   Wikipedia

  • ППС-РЕВОЛЮЦИОННАЯ ФРАКЦИЯ — Польская социалистическая партия революционная фракция (PPS frakcja, Polska partia socjalistyczna frakcja rewolucyjna), националистич. и реформистская польск. политич. партия, образовавшаяся в 1906 07 и объединившаяся в 1919 с ППС зап. польск.… …   Советская историческая энциклопедия

  • Bezdany raid — was a train robbery carried out on the night of 26/27 September Note that some sources give April as the date of the raid. The September date seems to be more popular and better referenced (Zamoyski, Souvarine, Malinowski). The April date… …   Wikipedia

  • Tadeusz Żuliński (activist) — Tadeusz Żuliński (28 May 1889, Lwow – 5 November 1915, Sewerynówka), pseudonym Roman Barski, was an activist, member of Polska Partia Socjalistyczna Frakcja Rewolucyjna and Związek Walki Czynnej (since 1908), Związek Strzelecki (since 1910). He… …   Wikipedia

  • Polish Socialist Party - Revolution Faction — Polish Socialist Party Revolutionary Faction also known as Old Faction (Polish: Polska Partia Socjalistyczna Frakcja Rewolucyjna , Starzy , or PPS FR ) was one of two factions into which Polish Socialist Party divided itself in 1906. Its primary… …   Wikipedia

  • Kazimierz Pużak — (1883 ndash;1950) was a Polish politician of the interwar period. Active in the Polish Socialist Party, he was one of the leaders of the Polish Secret State and Polish resistance, sentenced by the Soviets in the infamous Trial of the Sixteen in… …   Wikipedia


We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.