geochronologia

ż I, DCMs. \geochronologiagii, blm
«dział geologii zajmujący się rachubą czasu i datowaniem zjawisk w historii kuli ziemskiej»
∆ Geochronologia względna «dział geologii zajmujący się określaniem wieku warstw skalnych i czasu trwania procesów geologicznych względem warstw przyjętych za wzorcowe (głównie na podstawie występujących w skałach skamieniałości)»
∆ Geochronologia bezwzględna «dział geologii zajmujący się określaniem wieku skał (głównie na podstawie składu izotopowego zawartych w skałach pierwiastków promieniotwórczych)»

Słownik języka polskiego . 2013.

  • Gerard De Geer — Baron Gerard Jacob De Geer (1858 1943) was a Swedish geologist who made significant contributions to Quaternary geology, particularly geomorphology and geochronology. De Geer is best known for his discovery of varves. Early life and family De… …   Wikipedia

  • Varve — [ thumb|right|300px|Pleistocene age varves at Scarboro Bluffs, Toronto, Ontario, Canada. The thickest varves are more than half an inch thick. ] A varve is an annual layer of sediment or sedimentary rock. The word varve is derived from the… …   Wikipedia

  • Varva — Varvas del Pleistoceno en los acantilados de Scarboro (Toronto, Ontario, Canada). Las más gruesas tienen cerca de 1,50 cm de espesor. Una varva es una capa anual de sedimento o roca sedimentaria. La palabra varva deriva del vocablo sueco varv… …   Wikipedia Español

  • Геохронология —         (от греч. ge Земля, chronos время и logos слово, учение * a. geochronology; н. Geochronologie; ф. geochronologie; и. geochronologia) учение о возрасте, продолжительности и последовательности формирования г. п., слагающих земную кору.… …   Геологическая энциклопедия

  • geochronologiczny — przym. od geochronologia Metody geochronologiczne …   Słownik języka polskiego

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.