antyczny


antyczny
\antycznyni
1. «odnoszący się do starożytnej Grecji i Rzymu, ich kultury i sztuki, pochodzący z tego okresu»

Epoka antyczna, świat antyczny.

Literatura, rzeźba antyczna.

Poeta antyczny.

∆ Purpura antyczna «barwnik używany w starożytności, otrzymywany z wydzieliny pewnych gatunków mięczaków żyjących w Morzu Śródziemnym; purpura tyryjska»
2. «zabytkowy, staroświecki»

Antyczne meble, sprzęty.

3. żart. «staromodny, przestarzały»

Antyczny tużurek.


Słownik języka polskiego . 2013.

  • antyczny — {{/stl 13}}{{stl 8}}przym. Ia, antycznyni {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} należący do odległej przeszłości, przede wszystkim do stylu, kultury i sztuki starożytnej Grecji i Rzymu : {{/stl 7}}{{stl… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • Хаос — (Chaos, τὸ Χάος). Зияющее, неизмеримое мировое пространство, первоначальный источник всякой жизни в мире. Позднейшие философы стали называть Хаосом беспорядочную массу, из которой образовался мир. Из Хаоса произошли Гея (Земля), Тартар и Эрот;… …   Энциклопедия мифологии

  • chronograf — m IV, D. u, Ms. chronograffie; lm M. y 1. «przyrząd samopiszący do rejestrowania w sposób ciągły przebiegu zjawisk lub procesów w czasie, używany w astronomii, fizyce, meteorologii i in.» 2. hist. «antyczny lub średniowieczny zabytek… …   Słownik języka polskiego

  • ДРЕВНЕГРЕЧЕСКАЯ МИФОЛОГИЯ И РЕЛИГИЯ — Древнегреч. мифология как совокупность сказаний древних греков о богах, демонах и героях представляла попытку первобытного человека осмыслить окружающую действительность и являлась обобщенным перенесением родовых отношений на природу и общество.… …   Советская историческая энциклопедия

  • МИФОЛОГИЯ — (от греч. mythos предание, сказание и logos слово, понятие, учение) способ осмысления мира на ранних стадиях человеческой истории, фантастические повествования о его сотворении, о деяниях богов и героев. В М. Космос предстает как единое целое,… …   Философская энциклопедия

  • ХАОС — (греч. chaos) в греч. мифологии зияющая бездна, наполненная туманом и мраком, из которой произошло все существующее; совершенно бесформенное, беспорядочное, неопределенное состояние вещей; в греч. космологии то первобытное состояние, из которого… …   Философская энциклопедия

  • ЛОСЕВ — Алексей Федорович (род. 23 сект. 1893, Новочеркасск – ум. 24 мая 1988, Москва) – рус. философ и филолог. Окончил классическую гимназию и Московский ун т, посещал Религиозно философское общество памяти Вл. Соловьева, где познакомился с крупнейшими …   Философская энциклопедия

  • arabeska — ż III, CMs. arabeskasce; lm D. arabeskasek 1. szt. «antyczny ornament z przeplatających się, stylizowanych gałązek, łodyg roślinnych; szerzej: każdy delikatny ornament o zawiłym układzie abstrakcyjnych linii lub pędów roślin» 2. muz. «krótki… …   Słownik języka polskiego

  • dramat — m IV, D. u, Ms. dramatacie, lm M. y 1. «jeden z trzech zasadniczych rodzajów twórczości literackiej; utwór literacki o charakterze fabularnym, przedstawiający wydarzenia i wypowiedzi bohaterów bezpośrednio w działaniu i dialogu, przeznaczony w… …   Słownik języka polskiego

  • klasyczny — 1. «odnoszący się do starożytnej kultury greckiej (zwłaszcza okresu od V do IV w. p.n.e.) i rzymskiej (zwłaszcza od I w. p.n.e. do I w. n.e.); antyczny» Mitologia klasyczna. ∆ Filologia klasyczna «zespół dyscyplin obejmujących studia nad kulturą… …   Słownik języka polskiego


We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.