instalacja


instalacja
ż I, DCMs. \instalacjacji; lm D. \instalacjacji (\instalacjacyj)
1. «zespół urządzeń technicznych (przewodów i sprzętu) służących do jednego celu, np. do doprowadzania elektryczności, gazu, wody itp. do jakichś obiektów, pomieszczeń»

Instalacja sanitarna, wodno-kanalizacyjna.

Instalacja centralnego ogrzewania.

System instalacji.

Montować, zakładać, naprawiać instalację.

2. «zakładanie, montowanie jakichś urządzeń technicznych; instalowanie»

Dokonać instalacji przewodów elektrycznych.

3. rzad. «urządzenie się gdzieś; zainstalowanie się»
‹ze śrdwłc.

Słownik języka polskiego . 2013.

  • instalacja — I {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. ż IIa, lm D. instalacjacji {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} zespół różnych przewodów (np. rur, kabli) i osprzętu (np. wyłączników, zaworów) zaopatrzony w aparaturę pomiarową, służący do… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • jednoprzewodnikowy — ∆ elektr. Instalacja jednoprzewodnikowa «instalacja, w której funkcję jednego z dwóch przewodów spełnia masa lub ziemia» …   Słownik języka polskiego

  • ogrzewanie — n I 1. rzecz. od ogrzewać. 2. «instalacja ogrzewnicza» ∆ Centralne ogrzewanie «instalacja ogrzewnicza doprowadzająca ciepło pochodzące z jednego źródła (np. z ciepłowni) do wielu grzejników; doprowadzanie ciepła za pomocą takiej instalacji»… …   Słownik języka polskiego

  • instalacyjny — {{/stl 13}}{{stl 8}}przym. Ia, instalacyjnyni {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}}od rz. instalacja I: Urządzenia instalacyjne. Rury, przewody, kanały instalacyjne. {{/stl 7}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}2. {{/stl… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • Электропроводка открытая — Электропроводка, проложенная по поверхностям стен, потолков, по фермам и по другим строительным конструкциям зданий и сооружений. Источник: Словарь архитектурно строительных терминов электропроводка, при которой изолированные электрические… …   Строительный словарь

  • Электропроводка скрытая — Электропроводка, проложенная внутри конструктивных элементов зданий и сооружений. Источник: Словарь архитектурно строительных терминов электропроводка, при которой электрические провода прокладываются скрыто в трубах или в специальных каналах… …   Строительный словарь

  • ВОДОПРОВОД ВНУТРЕННИЙ — водопровод внутри зданий и сооружений, обеспечивающий подачу воды ко всем точкам её разбора (Болгарский язык; Български) вътрешен водопровод (Чешский язык; Čeština) vnitřní vodovod (Немецкий язык; Deutsch) Hauswasserleitung (Венгерский язык;… …   Строительный словарь

  • ВОДОСТОК — система устройств для отвода атмосферной или поливочной воды самотёком с поверхности кровли, моста, дорог, улиц и т.д. (Болгарский язык; Български) водосток (Чешский язык; Čeština) dešťový odpad (Немецкий язык; Deutsch) Entwässerungsanlage… …   Строительный словарь

  • УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ — комплекс оборудования для вентиляции помещения (Болгарский язык; Български) вентилационна инсталация (Чешский язык; Čeština) ventilační zařízení (Немецкий язык; Deutsch) Belüftungsanlage (Венгерский язык; Magyar) szellőztető berendezés… …   Строительный словарь

  • УСТАНОВКА ГАЗОБАЛЛОННАЯ — установка, состоящая из двух и более газовых баллонов, предназначенная для временного газоснабжения различных потребителей (Болгарский язык; Български) уредба с бутилиран газ (Чешский язык; Čeština) bateriová plynová tlaková stanice (Немецкий… …   Строительный словарь


We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.