instalować


instalować
ndk IV, \instalowaćluję, \instalowaćlujesz, \instalowaćluj, \instalowaćował, \instalowaćowany
1. «zakładać, montować urządzenia techniczne»

Instalować aparaturę pomiarową, lampy oświetleniowe, liczniki elektryczne, maszyny.

Instalować centralne ogrzewanie.

2. «urządzać, umieszczać kogoś gdzieś»

Instalować kogoś w nowym mieszkaniu.

instalować się strona zwrotna czas. instalować w zn. 2

Instalować się w hotelu.

‹ze śrdwłc.

Słownik języka polskiego . 2013.

  • instalować — {{/stl 13}}{{stl 8}}cz. ndk Ia, instalowaćluję, instalowaćluje, instalowaćany {{/stl 8}}– zainstalować {{/stl 13}}{{stl 8}}dk Ia {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} zakładać, montować jakieś urządzenia techniczne :… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • instalować się – zainstalować się — {{/stl 13}}{{stl 33}} instalować (w zn. 2.) siebie; urządzać się, rozlokowywać się w jakimś miejscu :{{/stl 33}}{{stl 10}}Wygodnie zainstalować się w nowym mieszkaniu. Instalować się w internacie, hotelu. <śrdwłac.> {{/stl 10}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • autoalarm — I m IV, D. u, Ms. autoalarmmie; lm M. y techn. «samoczynny odbiornik na statkach służący do przyjmowania sygnałów radiowych wzywających pomocy» II m IV, D. u, Ms. autoalarmmie; lm M. y «urządzenie alarmowe w samochodzie sygnalizujące włamanie do… …   Słownik języka polskiego

  • ciągnąć — ndk Va, ciągnąćnę, ciągnąćniesz, ciągnąćnij, ciągnąćnął, ciągnąćnęła, ciągnąćnęli, ciągnąćnięty (ciągnąćniony) 1. «przesuwać, wlec kogoś, coś; prowadzić, przewozić, przeciągać kogoś, coś z wysiłkiem, trudem, przezwyciężając opór» Ciągnąć… …   Słownik języka polskiego

  • instalowanie — ↨ instalowanie się n I rzecz. od instalować (się) …   Słownik języka polskiego

  • klimatyzacja — ż I, DCMs. klimatyzacjacji, blm 1. «utrzymywanie w pomieszczeniach zamkniętych odpowiedniego ciśnienia, temperatury, wilgotności, składu powietrza itp. niezależnie od warunków zewnętrznych» Zakładać, instalować urządzenia do klimatyzacji. 2. pot …   Słownik języka polskiego

  • radio — n I, Ms. radiodiu a. radiodio; zwykle blm , rzad. lm M. radiodia, D. radiodiów 1. «urządzenie nadające i odbierające fale elektromagnetyczne w celu przekazywania sygnałów, dźwięków itp. rodzajów informacji; ogólniej o radiokomunikacji, radiofonii …   Słownik języka polskiego

  • sygnalizacja — ż I, DCMs. sygnalizacjacji, blm 1. «porozumiewanie się na odległość za pomocą ustalonych znaków; przekazywanie sygnałów» Sygnalizacja dźwiękowa, optyczna, świetlna. Sygnalizacja semaforem. 2. «zespół urządzeń umożliwiających nadawanie i… …   Słownik języka polskiego

  • urządzenie — n I 1. rzecz. od urządzić. 2. lm D. urządzenieeń «rodzaj mechanizmu lub zespół elementów, przyrządów służący do wykonania określonych czynności, ułatwiający pracę» Urządzenia klimatyzacyjne, kontrolne, pomiarowe. Urządzenia pomocnicze, radarowe,… …   Słownik języka polskiego

  • ciągnąć — I {{/stl 13}}{{stl 8}}cz. ndk IVa, ciągnąćnę, ciągnąćnie, ciągnąćnij, ciągnąćnął, ciągnąćnęli {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} powodować przemieszczanie się czegoś stawiającego opór; wlec, przeciągać, prowadzić :… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień


We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.