kampania


kampania
ż I, DCMs. \kampanianii; lm D. \kampanianii (\kampanianij)
1. «zespół działań wojennych objętych wspólnym planem strategicznym i toczących się na określonym terytorium w pewnym okresie; wyprawa wojenna, wojna»

Zwycięska kampania.

Kampania wojenna.

Kampania wrześniowa.

Kampania moskiewska Napoleona.

2. «zorganizowane, energiczne działanie, akcja zmierzająca do określonego celu; zespół działań, prac objętych jakimś jednym okresem i wspólnym celem; okres nasilenia tych prac; w rolnictwie i przemyśle: okres produkcji sezonowej»

Kampania polityczna, prasowa, wyborcza.

Kampania cukrownicza, jesienna, przetwórcza, siewna.

Kampania o zahamowanie wyścigu zbrojeń.

Rozpocząć, przeprowadzić kampanię.

Prowadzić, toczyć ostrą kampanię przeciw komu.

fr., wł.

Słownik języka polskiego . 2013.

  • kampania — {{/stl 13}}{{stl 7}}[wym. kampańja] {{/stl 7}}{{stl 8}}rz. ż IIb, lm D. kampanianii {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} seria zaplanowanych działań militarnych prowadzonych na pewnym terytorium w jakimś czasie,… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • Campaign Against Homophobia — [ http://www.torun.kampania.org.pl/galeria/g2 cglrwl.html here] ] Campaign Against Homophobia (original name: Kampania Przeciw Homofobii , abbreviation: KPH ) is a Polish LGBT organisation, which aims to promote legal and social equality for… …   Wikipedia

  • Invasion of Poland — Part of World War II …   Wikipedia

  • Invasion of Poland (1939) — Infobox Military Conflict partof=World War II caption=German battleship Schleswig Holstein , shelling Westerplatte, 1 September 1939. date=1 September – 6 October 1939 place=Poland result=Decisive Axis and Soviet victory; Polish territory split… …   Wikipedia

  • Soviet invasion of Poland — This article is about the invasion in 1939. For the Soviet invasion of Poland in 1920, see Polish Soviet War. Soviet invasion of Poland Part of the invasion of Poland in World War II …   Wikipedia

  • Apostrophe — redirects here. For other uses, see (disambiguation). Apostrophes redirects here. For the music book, see Apostrophes: A Book of Tributes to Masters of Music. For other uses, see Apostrophe (disambiguation). ’ Apostrophe …   Wikipedia

  • Selbstschutz — ( de. Self protection) stands for two organisations: it was (1) a name used by a number of paramilitary organisations created by ethnic Germans in Central Europe and (2) is a name for self defence measures and units in ethnic German, Austrian,… …   Wikipedia

  • Occupation of Poland (1939–1945) — Occupation of Poland redirects here. For other uses, see Occupation of Poland (disambiguation). For general history of Poland during that period, see History of Poland (1939–1945). Fourth Partition of Poland aftermath of the The Nazi Soviet Pact; …   Wikipedia

  • Battle of the Border — The Battle of the Border ( pl. Bitwa graniczna) refers to the battles that occurred in the first daysThe Battle of the Border began on 1 September, but sources vary with their assignment of an end date for this phase of the campaign. The shortest …   Wikipedia

  • Soviet repressions of Polish citizens (1939-1946) — In the aftermath of the German and Soviet invasion of Poland (September, 1939) the territory of Poland was divided between the Nazi Germany and the Soviet Union (USSR). Both powers were hostile to the Polish culture and the Polish people, aiming… …   Wikipedia


We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.