kanalizacja


kanalizacja
ż I, DCMs. \kanalizacjacji, blm
1. «zespół urządzeń sanitarnych do odprowadzania ścieków oraz wód opadowych poza obręb domu, osiedla itp.; także zespół urządzeń do oczyszczania ścieków»

Kanalizacja sanitarna, deszczowa, magistralna.

Sieć kanalizacji burzowej.

Założyć kanalizację.

2. «system kanałów osuszających, regulujących; kopanie takich kanałów»
∆ Kanalizacja rzeki «zagospodarowanie biegu rzeki przez budowę stopni wodnych, umożliwiające wyzyskanie jej do celów żeglugowych, energetycznych, nawadniania itp.»
‹z łac.

Słownik języka polskiego . 2013.

  • kanalizacja — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. ż IIa, blm {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} zespół urządzeń technicznych wraz z siecią podziemnych przewodów służący do odprowadzania ścieków oraz wód opadowych z terenów mieszkalnych :… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • Канализация — система труб или подземных каналов, служащая для удаления, очистки и обезвреживания сточных вод. Источник: Словарь архитектурно строительных терминов комплекс инженерных сооружений и оборудования, обеспечивающих сбор и отведение за пределы… …   Строительный словарь

  • КАНАЛИЗАЦИЯ ВНУТРЕННЯЯ — канализационная сеть, обеспечивающая приём сточных вод в местах их образования внутри зданий и отведение их в наружную канализацию (Болгарский язык; Български) вътрешна канализация (Чешский язык; Čeština) vnitřní kanalizace (Немецкий язык;… …   Строительный словарь

  • КАНАЛИЗАЦИЯ ЛИВНЕВАЯ — канализация, обеспечивающая сбор и отведение атмосферных сточных вод, а также вод от поливки улиц за пределы населённых мест и промышленных предприятий (Болгарский язык; Български) канализация за поройни води (Чешский язык; Čeština) dešťová… …   Строительный словарь

  • КАНАЛИЗАЦИЯ МЕСТНАЯ — канализация, обслуживающая отдельные здания, группу зданий или производственные предприятия (Болгарский язык; Български) местна канализация (Чешский язык; Čeština) domovní kanalizace (Немецкий язык; Deutsch) lokale Entwässerung (Венгерский язык;… …   Строительный словарь

  • КАНАЛИЗАЦИЯ НАРУЖНАЯ — канализация, обеспечивающая отведение сточных вод к очистным сооружениям (Болгарский язык; Български) външна канализация (Чешский язык; Čeština) vnější kanalizace (Немецкий язык; Deutsch) Ortsentwässerung; Ortskanalisation (Венгерский язык;… …   Строительный словарь

  • КАНАЛИЗАЦИЯ ХОЗЯЙСТВЕННО-ФЕКАЛЬНАЯ — канализация, обеспечивающая сбор и отведение за пределы населённых мест и промышленных предприятий бытовых сточных вод (Болгарский язык; Български) производствено фекална канализация (Чешский язык; Čeština) splašková kanalizace (Немецкий язык;… …   Строительный словарь

  • gnilny — «powodujący gnicie, spowodowany gniciem; polegający na gniciu» Proces gnilny. Ogniska gnilne na owocach i warzywach. Zatrucie gnilne. Choroba gnilna kartofli. ∆ Dół gnilny «betonowy zbiornik w ziemi, do którego w braku połączenia z kanalizacją… …   Słownik języka polskiego

  • kanalizacyjny — przym. od kanalizacja Przewód kanalizacyjny. Sieć kanalizacyjna. Instalacje, urządzenia, rury kanalizacyjne. Roboty kanalizacyjne …   Słownik języka polskiego

  • wygoda — ż IV, CMs. wygodaodzie; lm D. wygód 1. «to, co komuś dogadza, zaspokaja czyjeś potrzeby» Zrobić coś dla własnej wygody. Dbać o swoją wygodę. Zapewnić komuś wygodę. ◊ pot. Mieć z kimś, z czymś wygodę «ktoś jest dla kogoś użyteczny, coś przydaje… …   Słownik języka polskiego


We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.