klin


klin
m IV, D. -a, Ms. \klinnie; lm M. -y
1. «kawałek drewna lub metalu, element w postaci bryły ograniczonej z dwu stron powierzchniami zbieżnymi, używany do rozszczepiania twardych materiałów, służący jako maszyny proste (np. ostrze noża), do łączenia przedmiotów itp.»
techn. Klin nastawczy «klin stosowany w połączeniach części maszyn, gdy trzeba ustalić ich wzajemne położenie lub gdy siła działająca na połączenie zmienia kierunek działania»
pot. Wbić komuś, zabić komuś (sobie) klina w głowę «zaniepokoić kogoś jakąś sprawą, zmuszając do uporczywego myślenia o tym; nie móc się uwolnić od myśli o czymś»
◊ Wbić klin a. klina między kogoś «poróżnić, pokłócić kogoś»
◊ Klin klinem (wybijać) «zwalczać podobne podobnym, starać się usunąć coś stosując środek podobny do przyczyny istniejącego a niepożądanego stanu»
2. «kawałek ziemi, materiału itp. w kształcie trójkąta»

Przykrajać, ułożyć, wyciąć materiał w kliny.

∆ Spódnica w kliny «spódnica uszyta z klinów materiału»
meteor. Klin wysokiego ciśnienia «wydłużona strefa wysokiego ciśnienia o izobarach nie zamkniętych, zalegająca między dwoma układami niskiego ciśnienia»
3. druk. «w linotypach: rozpórka metalowa do justowania wiersza albo przyrząd rozpórkowy do zamocowania składu zecerskiego przy sporządzaniu formy drukarskiej»
4. mat. «pięciościan o podstawie prostokątnej, dwóch ścianach będących trójkątami równoramiennymi oraz dwóch pozostałych ścianach będących trapezami równoramiennymi»
∆ Klin kulisty «część kuli zawarta między połówkami dwóch przecinających się wielkich kół»
5. lotn. «w czasie lotu zespołowego jeden z szyków samolotów, w którym samoloty w jednakowych odstępach formują dwa boki trójkąta równoramiennego, wierzchołkiem do przodu»
6. wojsk. «szyk klinowy»

Słownik języka polskiego . 2013.

 • klin — klȉn m <N mn ovi> DEFINICIJA 1. duguljast zaoštren ili zaobljen komad željeza ili drva (veći od čavla), za kalanje i spajanje dijelova 2. pren. nešto nalik klinu što duboko prodire FRAZEOLOGIJA klin se klinom izbija neugodna posljedica… …   Hrvatski jezični portal

 • Klin — ( ru. Клин) is a town in Moscow Oblast, Russia, located km to mi|85 northwest of Moscow. The M10 highway connecting Moscow to St. Petersburg and the Moscow Saint Petersburg Railway run through the town. It was home to Klin air base during the… …   Wikipedia

 • klin — kliñ interj. kartojant nusakomas skambėjimo garsas: Kliñ kliñ skambalo garsas girdėti Up …   Dictionary of the Lithuanian Language

 • klin — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. mnż I, D. a, Mc. klinnie {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} kawałek drewna, metalu lub innego materiału mający postać ostrosłupa o dwóch płaszczyznach zbieżnych, używany jako podkładka,… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

 • Klin — Klin, 1) Kreis des russischen Gouvernements Moskwa; 61,1/5 QM., 97,000 Ew.; 2) Kreisstadt darin, an der Sestra, Festungswerke, kaiserlicher Palast, Armenhaus, Magazine, Handel; 4000 Ew. K. war früher der Erbsitz der Familie Romanow, von deren… …   Pierer's Universal-Lexikon

 • Klin — Klin, Kreisstadt im russ. Gouv. Moskau, an der Sestra (zur Wolga) und der Eisenbahn St. Petersburg Moskau, mit 4 Kirchen und (1897) 5057 Einw., kam Ende des 15. Jahrh. an Moskau und ging später als Erbsitz an die Familie Romanow über. Der Kreis… …   Meyers Großes Konversations-Lexikon

 • Klin — Klin, russ. Stadt im Gouvernement Moskau, mit 3000 E., vormals Erbsitz der Familie Romanow; vergl. Rußland …   Herders Conversations-Lexikon

 • Klin — Stadt Klin Клин Flagge Wappen …   Deutsch Wikipedia

 • Klin — Клин Klin Bandera …   Wikipedia Español

 • KLIN — Infobox Radio station name = KLIN city = Lincoln, Nebraska area = Lincoln branding = slogan = Newstalk 1400 airdate = frequency = 1400 kHz format = News Talk Information power = 1,000 watts day 1,000 watts night erp = haat = class = C facility id …   Wikipedia

 • klìn — tudi klín klína m (ȉ í; ȋ ȋ) 1. paličast, na eni strani priostren kos lesa, železa, ki se v kaj zabije: klin izpuliti; zabiti klin v zemljo; luknja za klin; suh je kakor drenov klin zelo // temu podoben predmet, ki se rabi za sajenje na… …   Slovar slovenskega knjižnega jezika


We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.