komunał


komunał
m IV, D. -u, Ms. \komunałale; lm M. -y
«zdanie lub powiedzenie pozbawione istotnej treści, ogólnie znane, oklepane; ogólnik, frazes, banał»

Mówić komunały.

‹ze śrdwłc.

Słownik języka polskiego . 2013.

  • komunał — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. mnż I, D. u, Mc. komunałale {{/stl 8}}{{stl 7}} wyrażenie, zdanie, powiedzenie zawierające stwierdzenie powszechnie znane, banalne, oklepane; banał, frazes, truizm : {{/stl 7}}{{stl 10}}Wyświechtany komunał. <łac.>… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • komunal — komùnāl m <G komunála> DEFINICIJA 1. reg. zast. općina, komuna 2. kat. dio misala i časoslova koji sadrži zajedničke tekstove za različite svetačke blagdane ETIMOLOGIJA vidi komuna …   Hrvatski jezični portal

  • banał — m IV, D. u, Ms. banałale; lm M. y «powiedzenie nie mające głębszej treści, ogólnie znane, zwrot utarty, oklepany, banalny; frazes, komunał, slogan» Pusty, wytarty banał. Wypowiedź pełna banałów …   Słownik języka polskiego

  • ogólnik — m III, D. a, N. ogólnikkiem; lm M. i «zdanie zawierające zwykle banalną treść, ogólnie znane twierdzenie, niczego bliżej nie precyzujące; frazes, banał, komunał» Szermować ogólnikami. Zbywać kogoś ogólnikami …   Słownik języka polskiego

  • slogan — m IV, D. u, Ms. slogannie; lm M. y «oklepany zwrot, ogólnik, frazes, komunał; hasło propagandowe, reklamowe» Górnolotny slogan. Slogan reklamowy. Wypracowanie ucznia pełne sloganów. Mówić slogany. Operować sloganami. ‹ang. z celt.› …   Słownik języka polskiego

  • truizm — m IV, D. u, Ms. truizmzmie; lm M. y «wypowiedź zawierająca treść prawdziwą, ale wszystkim znaną, banalną; banał, komunał» Mówić, wygłaszać truizmy. ‹ang.› …   Słownik języka polskiego

  • ogólnik — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. mnż IIa, D. a, zwykle w lm {{/stl 8}}{{stl 7}} wyrażenie, zwrot, stwierdzenie nieokreślające niczego dokładniej; frazes, komunał, banał : {{/stl 7}}{{stl 10}}Mówić ogólnikami. {{/stl 10}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • pusty dźwięk — {{/stl 13}}{{stl 7}} wyraz, wyrażenie, zdanie pozbawione sensu w danym kontekście językowym lub sytuacyjnym; frazes, komunał, banał : {{/stl 7}}{{stl 10}}Obietnica rychłego powrotu była w jego ustach pustym dźwiękiem. Deklaracje zawarte w… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • truizm — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. mnż I, D. u, Mc. truizmzmie {{/stl 8}}{{stl 7}} stwierdzenie prawdziwe, ale o banalnej, oczywistej treści, niewarte wypowiedzenia; banał, komunał, oczywistość, frazes : {{/stl 7}}{{stl 10}}Oklepane truizmy. Wygłaszać,… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień


We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.