komunikacja


komunikacja
ż I, DCMs. \komunikacjacji, blm
1. «ruch polegający na utrzymywaniu łączności między odległymi od siebie miejscami, odbywający się środkami lokomocji na drogach lądowych, wodnych i szlakach powietrznych; drogi, szlaki i środki lokomocji służące do utrzymywania tej łączności; przewożenie ludzi i ładunków»

Komunikacja lądowa, morska, powietrzna.

Komunikacja autobusowa, kolejowa, samochodowa, tramwajowa.

Komunikacja miejska, podmiejska, międzymiastowa.

Komunikacja masowa.

Komunikacja z najbliższym miastem.

Stała komunikacja między Krakowem a Warszawą.

Przerwać komunikację.

Komunikacja odbywała się bez przeszkód.

2. «połączenie, możliwość przedostania się z jednego pomieszczenia do drugiego, z jednego pobliskiego miejsca do drugiego»

Brak komunikacji między przedpokojem a jadalnią.

3. «porozumiewanie się, przekazywanie myśli, udzielanie wiadomości; łączność»

Komunikacja listowna, telefoniczna, telegraficzna.

Język jako narzędzie komunikacji między ludźmi.

łac.

Słownik języka polskiego . 2013.

  • komunikacja — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. ż IIa, blm {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} łączność pomiędzy oddalonymi od siebie miejscami za pomocą środków transportu, linii telefonicznych itp. : {{/stl 7}}{{stl 10}}Komunikacja… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • Państwowa Komunikacja Samochodowa — (commonly abbreviated PKS, can be translated as State Car Communication ) is a major Polish enterprise dealing with public transport.It was created as a state enterprise in 1945 in post war communist Poland, until recently it had a monopoly on… …   Wikipedia

  • Гданьский трамвай — Komunikacja tramwajowa w Gdańsku …   Википедия

  • Right- and left-hand traffic —   countries with right hand traffic …   Wikipedia

  • Überlandstraßenbahn — Die Woltersdorfer Straßenbahn bei Berlin ist eine typische Überlandstraßenbahn …   Deutsch Wikipedia

  • History of communication — The history of communication dates back to the earliest signs of life. Communication can range from very subtle processes of exchange, to full conversations and mass communication. Human communication was revolutionized with speech about 200,000… …   Wikipedia

  • kolejnictwo — n III, Ms. kolejnictwowie, blm «dział gospodarki narodowej zajmujący się komunikacją i transportem za pomocą kolei; ogół zagadnień, urządzeń i instytucji związanych z komunikacją kolejową; gospodarka kolejowa» Rozbudowa, rozwój kolejnictwa.… …   Słownik języka polskiego

  • komunikacyjny — 1. «związany z komunikacją utrzymywaniem łączności» Linia komunikacyjna. Połączenie komunikacyjne. Sieć komunikacyjna. Węzeł komunikacyjny. Śmigłowiec komunikacyjny. Środki komunikacyjne. Rzeka jako droga komunikacyjna. 2. «związany z komunikacją …   Słownik języka polskiego

  • regularny — regularnyni, regularnyniejszy 1. «oparty na regułach, zgodny z nimi, wykonywany, wykonany według określonych reguł, zasad; prawidłowy» Regularny wiersz. Regularna strofa. Formy regularne czasownika. Regularny szyk bojowy. ∆ Wojsko regularne… …   Słownik języka polskiego

  • коммуникация — связь, сообщение , впервые у Ф. Прокоповича и Петра I; см. Смирнов 149. Через польск. komunikacja из лат. commūnicātiō …   Этимологический словарь русского языка Макса Фасмера


We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.