komunikować


komunikować
ndk IV, \komunikowaćkuję, \komunikowaćkujesz, \komunikowaćkuj, \komunikowaćował, \komunikowaćowany
1. «podawać coś do wiadomości, przekazywać jakąś informację, zawiadamiać o czymś»

Komunikować, że pociąg się opóźni.

Komunikować o zebraniu.

Komunikować komuś swoje stanowisko w jakiejś sprawie.

2. rzad. «przyjmować komunię»
komunikować się
1. «utrzymywać z kimś kontakt, porozumiewać się»

Często komunikować się z przyjaciółmi.

Komunikować się z kimś listownie, telefonicznie.

2. «mieć połączenie, łączyć się»

Mieszkanie komunikuje się z ogrodem przez werandę.

Zamek komunikuje się z kościołem korytarzem.

3. przestarz. «przyjmować komunię»
łac.

Słownik języka polskiego . 2013.

  • komunikować — {{/stl 13}}{{stl 8}}cz. ndk Ia, komunikowaćkuję, komunikowaćkuje, komunikowaćany {{/stl 8}}– zakomunikować {{/stl 13}}{{stl 8}}dk Ia {{/stl 8}}{{stl 7}} powiadamiać o czymś, podawać do wiadomości, obwieszczać, przekazywać jakąś informację :… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • komunikować się — {{/stl 13}}{{stl 7}} porozumiewać się z kimś, kontaktować się : {{/stl 7}}{{stl 10}}Komunikować się z sąsiadami. <łac.> {{/stl 10}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • dzielić — ndk VIa, dzielićlę, dzielićlisz, dziel, dzielićlił, dzielićony 1. «wyodrębniać z większej całości jakąś część, rozkładać jakąś całość na części, grupy, dokonywać podziału, klasyfikować» Dzielić bochen chleba na kromki. Historycy literatury dzielą …   Słownik języka polskiego

  • informować — ndk IV, informowaćmuję, informowaćmujesz, informowaćmuj, informowaćował, informowaćowany «udzielać informacji, wskazówek, podawać do wiadomości; powiadamiać, komunikować, objaśniać» Informować dokładnie, szczegółowo, ogólnie, na bieżąco.… …   Słownik języka polskiego

  • komunikowanie — ↨ komunikowanie się n I rzecz. od komunikować (się) …   Słownik języka polskiego

  • oznajmiać — ndk I, oznajmiaćam, oznajmiaćasz, oznajmiaćają, oznajmiaćaj, oznajmiaćał, oznajmiaćany oznajmić dk VIa, oznajmiaćmię, oznajmiaćmisz, oznajmiaćmij, oznajmiaćmił, oznajmiaćmiony, książk. «dawać o czymś znać, podawać coś do wiadomości; zawiadamiać,… …   Słownik języka polskiego

  • pisać — ndk IX, piszę, piszesz, pisz, pisaćał, pisaćany 1. «kreślić na papierze lub innym materiale znaki graficzne (litery, cyfry itp.) ręcznie lub odbijać je za pomocą maszyny dla wyrażenia czegoś słowami» Pisać starannie, wyraźnie, kaligraficznie.… …   Słownik języka polskiego

  • pisywać — ndk VIIIa, pisywaćsuję, pisywaćsujesz, pisywaćsuj, pisywaćywał, pisywaćywany 1. «tworzyć, układać coś na piśmie co jakiś czas, od czasu do czasu» Pisywał wiersze. Pisywał recenzje, artykuły do gazet. Co tydzień pisywał felieton. 2. «donosić,… …   Słownik języka polskiego

  • być na tej samej fali — Doskonale się z kimś rozumieć lub komunikować; mieć podobne myśli, pogląy, odczucia Eng. To be perfectly understood of felt by someone; to have identical perception as someone else …   Słownik Polskiego slangu

  • nadawać na tej samej fali — Doskonale się z kimś rozumieć lub komunikować; mieć podobne myśli, pogląy, odczucia Eng. To be perfectly understood of felt by someone; to have identical perception as someone else …   Słownik Polskiego slangu


We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.