komunizm


komunizm
m IV, D. -u, Ms. \komunizmzmie, blm
1. «doktryna głosząca program zniesienia prywatnej własności środków produkcji, postulująca zbudowanie społeczeństwa bezklasowego, opartego na społecznej własności środków produkcji i równym podziale dóbr»
∆ Komunizm utopijny «w XVI-XIX w.: koncepcja idealnej organizacji społeczeństwa egalitarnego, mająca charakter utopii społecznej»
2. «wg marksizmu-leninizmu: bezklasowy ustrój społeczny, charakteryzujący się osiągnięciem przez społeczeństwo socjalistyczne takiego stopnia rozwoju, który umożliwi przejście od zasady podziału produktów według pracy do zasady podziału według potrzeb członków społeczeństwa»
3. «totalitarny ustrój społeczno-polityczno-ekonomiczny oparty na monopolu władzy skupionej w rękach jednej partii, centralnym planowaniu i państwowej własności środków produkcji»

Słownik języka polskiego . 2013.

  • komunizm — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. mnż I, D. u, Mc. komunizmzmie, blm {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} ideologia i doktryna społeczna stworzona przez K. Marksa i F. Engelsa, postulująca zniesienie prywatnej własności,… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • komünizm — is., Fr. communisme 1) Bütün malların ortaklaşa kullanıldığı ve özel mülkiyetin olmadığı toplum düzeni, komünistlik 2) Böyle bir düzenin kurulmasını amaçlayan siyasi, ekonomik ve toplumsal öğreti, komünistlik …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • KOMÜNİZM — Fr. Cemiyet içinde fertlerin her türlü mülkiyet haklarını ve aile hayatını ve dini kaldırıp materyalizmi esas alan ve bütün mülkiyeti devlete mal eden bâtıl bir nazariye.(Şimalde koca bir devlet, gençlik hevesatını elde ederek, bu asrı… …   Yeni Lügat Türkçe Sözlük

  • komuna — Komunizm lub rząy komunistyczne Eng. Communism or communist rule …   Słownik Polskiego slangu

  • Propaganda in the People's Republic of Poland — Communist propaganda played an important role in the People s Republic of Poland , one of the largest and most important communist satellite states of the Soviet Union. Together with the use of force and terror it was instrumental in keeping the… …   Wikipedia

  • Giritli — İsmet Giritli (* 1924 auf der Insel Krim; † 3. Februar 2007 in Istanbul) war ein türkischer Professor für Menschenrechte und zudem Autor. Inhaltsverzeichnis 1 Leben 2 Werke (Auswahl) 3 Webl …   Deutsch Wikipedia

  • Ismet Giritli — (* 1924 auf der Insel Krim; † 3. Februar 2007 in Istanbul) war ein türkischer Professor für Menschenrechte und zudem Autor. Inhaltsverzeichnis 1 Leben 2 Werke (Auswahl) 3 Webl …   Deutsch Wikipedia

  • İsmet Giritli — (* 1924 auf der Insel Krim; † 3. Februar 2007 in Istanbul) war ein türkischer Professor für Menschenrechte und zudem Autor. Inhaltsverzeichnis 1 Leben 2 Werke (Auswahl) 3 …   Deutsch Wikipedia

  • Jerzy Holzer — Prof. dr hab. Jerzy Stanisław Holzer (born in 24 August 1930 in Warsaw) is a Polish historian. He specializes in the Polish history, German history, and the Polish German relations. In 1950 1954 he studied history at the University of Warsaw.… …   Wikipedia

  • People's Republic of Poland — Polska Rzeczpospolita Ludowa Satellite state of the Soviet Union ← …   Wikipedia


We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.