aberracja


aberracja
ż I, DCMs. \aberracjacji; lm D. \aberracjacji (\aberracjacyj)
1. książk. «odchylenie od normalnego stanu umysłowego»

Aberracja myślowa.

Stan aberracji.

biol. Aberracja chromosomów «zmiany w strukturze chromosomów pociągające za sobą zmiany dziedziczne cech organizmu; występują samorzutnie w warunkach naturalnych, a także wywoływane sztucznie działaniem promieni jonizujących, różnych związków chemicznych itd.»
2. astr. «zjawisko pozornego przesunięcia położenia ciała niebieskiego na sferze niebieskiej wywołane ruchem Ziemi po orbicie lub jej obrotem wokół osi»

Aberracja roczna, dobowa.

3. fiz. «wada odwzorowywania obrazu przez układy optyczne polegająca na nieostrości, zniekształceniu lub zabarwieniu obrazu»
∆ Aberracja chromatyczna «wada soczewek polegająca na powstawaniu na obrazie barwnych obwódek, wskutek rozszczepiania światła w materiale soczewek»
∆ Aberracja sferyczna «wada układów optycznych (np. soczewek) polegająca na wytwarzaniu przez nie nieostrych obrazów, spowodowana nieskupianiem się w jednym punkcie promieni załamanych padających na soczewkę równolegle do jej głównej osi optycznej»
‹z łac.

Słownik języka polskiego . 2013.

  • aberracja — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. ż IIa, lm D. aberracjacji {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} odchylenie od normalnego stanu (zwłaszcza w odniesieniu do psychiki, myśli, rzadko zasad życiowych) : {{/stl 7}}{{stl… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • aberracyjny — przym. od aberracja (zwykle w zn. 2) Przesunięcie aberracyjne. Ruch aberracyjny …   Słownik języka polskiego

  • apochromat — m IV, D. u, Ms. apochromatacie; lm M. y fiz. «układ optyczny, z którego została usunięta aberracja chromatyczna (dla trzech podstawowych barw światła) oraz sferyczna; używany m.in. w obiektywach mikroskopowych i fotograficznych» ‹z gr.› …   Słownik języka polskiego

  • chromatyczny — 1. fiz. «barwny» ∆ Aberracja chromatyczna «wada soczewki powodująca rozszczepienie wiązki światła białego po przejściu przez soczewkę, wskutek czego otrzymany obraz składa się z wielu nie pokrywających się różnobarwnych obrazów» 2. muz.… …   Słownik języka polskiego

  • chromosomowy — {{/stl 13}}{{stl 8}}przym. Ia, {{/stl 8}}{{stl 7}}od rz. chromosom: Mutacje chromosomowe. Garnitur chromosomowy. Aberracja chromosomowa. {{/stl 7}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • odchylenie — I {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. n III, blm, {{/stl 8}}{{stl 7}}od cz. odchylić. {{/stl 7}}{{stl 20}} {{/stl 20}} {{stl 20}} {{/stl 20}}odchylenie II {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. n III, lm D. odchylenieeń {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień


We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.