lecznictwo


lecznictwo
n III, Ms. \lecznictwowie, blm
«działalność zorganizowana w celu leczenia ludzi, związana z rozwojem medycyny i form społecznych; sztuka leczenia»

Lecznictwo prywatne, uspołecznione, szpitalne, sanatoryjne.

∆ Lecznictwo otwarte «leczenie chorych w ambulatoriach, poradniach, przychodniach»
∆ Lecznictwo zamknięte «leczenie chorych w zakładach, w których przebywa się przez cały okres choroby (szpitale, sanatoria)»

Słownik języka polskiego . 2013.

  • lecznictwo — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. n I, Mc. lecznictwowie, blm {{/stl 8}}{{stl 7}} zorganizowany system opieki zdrowotnej; ogół placówek służby zdrowia wraz z personelem medycznym : {{/stl 7}}{{stl 10}}Lecznictwo państwowe, prywatne. {{/stl 10}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • krwiolecznictwo — n III, Ms. krwiolecznictwowie, blm med. «leczenie za pomocą przetaczania krwi choremu; lecznictwo zajmujące się badaniem metod i wyników tego leczenia» …   Słownik języka polskiego

  • otwarty — otwartyrci imiesł. bierny czas. otworzyć (p.) otwarty w użyciu przym. 1. «rozległy, obszerny, niczym nie okolony» Otwarte pola, równiny, stepy. Otwarty widok. ∆ Otwarty samochód, powóz itp. «samochód, powóz itp. bez dachu, odkryty, lub z… …   Słownik języka polskiego

  • poradniany — poradnianyni «odnoszący się do poradni» Lecznictwo poradniane. Poradniany system opieki zdrowotnej …   Słownik języka polskiego

  • weterynaryjny — weterynaryjnyni przym. od weterynaria (zwykle w zn. 1) Lecznictwo weterynaryjne. Chirurgia weterynaryjna. Nadzór weterynaryjny, opieka weterynaryjna w gospodarstwach hodowlanych. Studia weterynaryjne …   Słownik języka polskiego

  • zamknięty — zamkniętyęci imiesł. przymiotnikowy bierny czas. zamknąć (p.) zamknięty w użyciu przym. 1. «ograniczony w przestrzeni, osłonięty ze wszystkich stron; nie mający wyjścia, wylotu, otworu» Zamknięty dziedziniec, plac. Zamknięta obudowa czegoś. ∆… …   Słownik języka polskiego

  • szpitalnictwo — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. n I, Mc. szpitalnictwowie, blm {{/stl 8}}{{stl 7}} ogół szpitali; także wszystko to, co jest związane z istnieniem i funkcjonowaniem szpitali; lecznictwo zamknięte : {{/stl 7}}{{stl 10}}Szpitalnictwo zachodnioeuropejskie.… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • BIEGELEISEN, HENRYK — (1855–1934), Polish literary historian and ethnographer. On his mother s side a grandson of , Biegeleisen was assimilated and even made his sons convert. He was for many years principal of a girls school run by the Jewish community at Lvov.… …   Encyclopedia of Judaism


We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.