autonomiczny

1. «odnoszący się do autonomii - prawa do samodzielnego rozstrzygania spraw wewnętrznych danej zbiorowości»

Państwo autonomiczne.

2. «odnoszący się do autonomii - samodzielności, niezależności»

Autonomiczne procesy.

anat. Autonomiczny układ nerwowy «część układu nerwowego kręgowców unerwiająca narządy wewnętrzne i regulująca ich czynności; układ wegetatywny»
3. «odnoszący się do autonomii w etyce»

Autonomiczne sądy.


Słownik języka polskiego . 2013.

  • autonomiczny — {{/stl 13}}{{stl 8}}przym. Ia {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} cieszący się autonomią w zn. 1., gwarantujący autonomię : {{/stl 7}}{{stl 10}}Republika, gmina autonomiczna. Uzyskać prawa autonomiczne. {{/stl… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • autonomiczny układ nerwowy — {{/stl 13}}{{stl 7}} część układu nerwowego kręgowców kontrolująca nieświadome czynności mięśni gładkich, serca i gruczołów {{/stl 7}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • ZA Tarnow S.A. — Zakłady Azotowe w Tarnowie Mościcach S.A. (Stickstoffwerke in Tarnów Mościce S.A.) ist ein Chemieunternehmen im polnischen Tarnów im Stadtteil Mościce mit 2404 Beschäftigten. Es gehört zu 80 % der staatlichen Nafta Polska und zu 5,75 % dem… …   Deutsch Wikipedia

  • Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach S.A. — Zakłady Azotowe w Tarnowie Mościcach S.A. (Stickstoffwerke in Tarnów Mościce S.A.) ist ein Chemieunternehmen im polnischen Tarnów im Stadtteil Mościce mit 2404 Beschäftigten. Es gehört zu 80 % der staatlichen Nafta Polska und zu 5,75 % dem… …   Deutsch Wikipedia

  • Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach — S.A. (Stickstoffwerke in Tarnów Mościce S.A.) ist ein Chemieunternehmen im polnischen Tarnów im Stadtteil Mościce mit 2404 Beschäftigten. Es gehört zu 80 % der staatlichen Nafta Polska und zu 5,75 % dem polnischen Ministerium für… …   Deutsch Wikipedia

  • autonomiczność — ż V, DCMs. autonomicznośćści, blm rzecz. od autonomiczny …   Słownik języka polskiego

  • koniina — ż IV, CMs. koniinanie, blm chem. «główny alkaloid szczwołu plamistego, bezbarwna, oleista ciecz o mysim zapachu, będąca trucizną porażającą autonomiczny system nerwowy, działającą silnie na zakończenia nerwów ruchowych» ‹n. łac.› …   Słownik języka polskiego

  • samorządny — «mający samorząd, rządzący się sam; niezależny, autonomiczny» Republika samorządna …   Słownik języka polskiego

  • wegetatywny — «związany z podstawowymi procesami fizjologicznymi organizmu; dotyczący wegetacji roślin» Fizjologia wegetatywna. ∆ anat. Wegetatywny układ nerwowy «część układu nerwowego kręgowców unerwiająca narządy wewnętrzne i regulująca ich czynności;… …   Słownik języka polskiego

  • autonomiczność — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. ż IVa, DCMc. autonomicznośćści, blm, {{/stl 8}}{{stl 7}}od przym. autonomiczny. {{/stl 7}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.