abietynowy
przym. od abietyna
chem. Kwas abietynowy «kwas żywiczny, otrzymywany z kalafonii; żółtawy żywicowaty proszek używany głównie do produkcji pokostów i lakierów oraz mydeł»

Słownik języka polskiego . 2013.