ludność


ludność
ż V, DCMs. \ludnośćści, blm
«ogół ludzi zamieszkujących dany obszar; mieszkańcy, ludzie; zaludnienie»

Ludność miejska, wiejska.

Ludność napływowa, miejscowa, tubylcza.

Ludność cywilna.

Ludność miasta, regionu, kraju, kontynentu, świata.

Liczba, stan, przyrost ludności.

Spis ludności.

∆ Ruch ludności a) «fakty i zjawiska powodujące zmiany w stanie liczebnym i strukturze ludności według płci, wieku i stanu cywilnego na określonym terytorium (np. zawieranie małżeństw, urodzenia, zgony)» b) «wędrówki ludności w celu zmiany miejsca zamieszkania; migracja»

Słownik języka polskiego . 2013.

  • ludność — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. ż IVa, DCMc. ludnośćści, blm {{/stl 8}}{{stl 7}} ogół ludzi mieszkających na danym obszarze lub ich część wyróżniająca się wspólną cechą; mieszkańcy, zaludnienie : {{/stl 7}}{{stl 10}}Ludność miejscowa, napływowa. Ludność… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • Коваля (гмина) — Гмина Коваля Gmina Kowala Страна  Польша Входит в Радомский повят Президент Славомир Станик (2006) Население (2011) …   Википедия

  • Historical demography of Poland — shows that in the past, Poland s demography was much more diverse then at present. For many centuries, until the end of Second World War, the Polish population was composed of many significant ethnic minorities. Prehistorical (pre 966) Polish… …   Wikipedia

  • Gora Kalwaria — Góra Kalwaria …   Deutsch Wikipedia

  • Demographic estimates of the flight and expulsion of Germans — Flight and expulsion of Germans during and after World War II (demographic estimates) Background …   Wikipedia

  • Buchenstadt — Buk …   Deutsch Wikipedia

  • Chelmza — Chełmża …   Deutsch Wikipedia

  • Culmsee — Chełmża …   Deutsch Wikipedia

  • Danzig-Langfuhr — Danzig (Gdańsk) …   Deutsch Wikipedia

  • Gdansk — Danzig (Gdańsk) …   Deutsch Wikipedia


We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.