ludowładztwo


ludowładztwo
n III, Ms. \ludowładztwowie, blm
«władza, rządy sprawowane przez lud; ustrój polityczny (przeciwstawiany jedynowładztwu), w którym władza faktycznie albo nominalnie należy do ludu; demokracja»

Słownik języka polskiego . 2013.

  • ludowładztwo — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. n I, Mc. ludowładztwowie, blm {{/stl 8}}{{stl 7}} ustrój polityczny, w którym władza, rządy należą do ludu, ogółu społeczeństwa; demokracja : {{/stl 7}}{{stl 10}}Zwolennik ludowładztwa. Dążyć do ludowładztwa. {{/stl 10}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • demokracja — ż I, DCMs. demokracjacji; lm D. demokracjacji (demokracjacyj) 1. «forma rządów, w której władzę sprawuje lud bezpośrednio lub przez swoich przedstawicieli; władza ludu; ludowładztwo» Głosić idee demokracji. 2. «forma ustroju państwa, w którym… …   Słownik języka polskiego


We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.