abiogenny
biol. «odnoszący się do abiogenezy; samorodny»
‹z gr.

Słownik języka polskiego . 2013.