mezoklimat


mezoklimat
m IV, D. -u, Ms. \mezoklimatacie; lm M. -y
meteor. «wariant klimatu danego regionu, charakterystyczny dla strefy wysokościowej, zbocza górskiego, doliny itp.; określenie pośrednie pomiędzy klimatem a mikroklimatem; klimat miejscowy, lokalny»

Słownik języka polskiego . 2013.


We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.