młot


młot
m IV, D. -a, Ms. młocie; lm M. -y
1. «ciężki młotek ręczny»

Młot jednoobuchowy, dwuobuchowy.

Młot dwuręczny.

Młot stalowy, drewniany.

Młot kamieniarski, kowalski.

Uderzać, walić w coś młotem.

◊ Być, znaleźć się między (pomiędzy) młotem a kowadłem «znaleźć się w sytuacji, która z każdej strony grozi niebezpieczeństwem, trudnościami, w której każde rozwiązanie jest niekorzystne»
◊ Serce, puls itp. bije (wali) młotem, jak młotem «serce bije mocno, gwałtownie; puls jest wzmocniony, wyraźnie wyczuwalny»
2. sport. «metalowa kula zaopatrzona w stalową linkę zakończoną uchwytem; służy do rzutów w dal w męskiej konkurencji lekkoatletycznej»

Rzut młotem.

3. techn. «maszyna do obróbki plastycznej metali; jej działanie polega na uderzaniu bijakiem»

Młot hydrauliczny, mechaniczny, parowo-powietrzny, sprężarkowy.

bud. Młot kafarowy «ruchoma część składowa kafara służąca do wbijania pali w grunt»
4. B.=D.; lm MB. -y
zool. «Sphyrna zygaena, rekin z rodziny młotowatych, o głowie rozszerzonej na boki, przypominającej kształtem młot; żyworodny, żyje w gorących i ciepłych strefach Atlantyku i Oceanu Spokojnego; ryba młot, kusza młot»

Słownik języka polskiego . 2013.

  • młot — I {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. mnż I, D. a, Mc. młocie {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} duży i ciężki młotek : {{/stl 7}}{{stl 10}}Młot kowalski. Rozbijać skały młotem. {{/stl 10}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}2.… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • młot — 1. Być, znaleźć się między młotem a kowadłem «znaleźć się w sytuacji, w której trudno podjąć decyzję, bo każde z dwu możliwych rozwiązań jest złe»: Prezydent jako burmistrz gminy Centrum znalazł się między młotem a kowadłem, czyli między… …   Słownik frazeologiczny

  • młot — Człowiek głupi lub bezmyślny; idiota Eng. A stupid, silly, or thoughtless person; an idiot …   Słownik Polskiego slangu

  • Czesław Młot-Fijałkowski — Czesław Młot Fijałkowski. Czesław Młot Fijałkowski (1892–1944) was a Polish military officer and a brigadier general of the Polish Army. Czesław Fijałkowski was born April 14, 1892 in Okalewo (now in Rypin County), then part of the Russian Empire …   Wikipedia

  • Nowy Młot —   Village   …   Wikipedia

  • kusza — ż II, DCMs. kuszaszy; lm D. kusz 1. hist. «ręczna broń miotająca, rodzaj łuku żelaznego lub stalowego umocowanego na drewnianej kolbie, z lewarem do naciągania cięciwy» 2. hist. «dawna wojenna machina oblężnicza do miotania kul kamiennych i kłód… …   Słownik języka polskiego

  • Cursed soldiers — The cursed soldiers (Polish: Żołnierze wyklęci) is a name applied to a variety of Polish resistance movements formed in the later stages of World War II and afterwards. Created by some members of the Polish Secret State, these clandestine… …   Wikipedia

  • Independent Operational Group Narew — Forces as of 31 August and German plan of attack. Forces as of 14 September with …   Wikipedia

  • Slavic liquid metathesis and pleophony — Slavic liquid metathesis refers to the historical phenomenon of metathesis of liquid consonants occurring in Common Slavic period in South Slavic and Czecho Slovak area. Onomastics evidence indicates that it seems to have occurred sometimes in… …   Wikipedia

  • Славянские языки — С. языки составляют одну из семей ариоевропейской (индоевропейской, индогерманской) отрасли языков (см. Языки индоевропейские). Названия славянин, славянские языки не только нельзя считать родственным этимологически слову человек, но даже нельзя… …   Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона


We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.