młoteczek


młoteczek
m III, D. \młoteczekczka, N. \młoteczekczkiem; lm M. \młoteczekczki
1. «mały młotek - narzędzie ręczne»

Przybijać gwoździk młoteczkiem.

2. «mały młotek - część mechanizmu (np. kowarki)»
3. anat. «jedna z trzech drobnych kosteczek ucha środkowego przenoszących do ucha wewnętrznego drgania błony bębenkowej wywołane przez fale głosowe»
4. elektr. «styk ruchomy przerywacza w obwodzie elektrycznym»
5. muz. «część mechanizmu niektórych instrumentów muzycznych uderzająca w struny lub dzwonki i wprawiająca je w drganie»

Słownik języka polskiego . 2013.

  • młoteczek — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. mnż IIa, D. młoteczekczka {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} mały młotek : {{/stl 7}}{{stl 10}}Przybijać młoteczkiem obrazek. {{/stl 10}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}2. {{/stl 12}}{{stl… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • młoteczkowy — przym. od młoteczek (zwykle w zn. 4 i 5) a) w zn. 4: Przerywacz młoteczkowy obwodu elektrycznego. b) w zn. 5: Mechanizm młoteczkowy fortepianu …   Słownik języka polskiego

  • młotek — m IV, D. młotektka, N. młotektkiem; lm M. młotektki 1. «narzędzie ręczne składające się z części metalowej lub drewnianej, osadzonej poprzecznie na drewnianym zazwyczaj trzonie; służy do kucia, wbijania, przybijania itp. czegoś» Mały, duży, lekki …   Słownik języka polskiego


We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.