mnożenie


mnożenie
n I
1. rzecz. od mnożyć.
2. lm D. \mnożenieeń
«jedno z podstawowych działań arytmetycznych polegające na wyznaczaniu iloczynu danych dwóch czynników: mnożnej i mnożnika, połączonych odpowiednim znakiem (· albo × - w wyrażeniach algebraicznych ten znak może być pominięty, np. ab); w zakresie liczb naturalnych sprowadza się do dodawania do siebie pierwszej liczby (mnożnej) tyle razy, ile jednostek zawiera liczba druga (mnożnik)»
∆ Tabliczka mnożenia «szkolne zestawienie działań mnożenia (wraz z iloczynami) w zakresie liczb od 1 do 10, przeznaczone do pamięciowego opanowania, ułatwiające mnożenie większych liczb»
mnożenie się rzecz. od mnożyć się.

Słownik języka polskiego . 2013.

  • mnożenie — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. n III, lm D. mnożenieeń {{/stl 8}}{{stl 7}} działanie arytmetyczne wykonywane na dwóch liczbach rzeczywistych, w wyniku którego otrzymuje się liczbę rzeczywistą zwaną iloczynem, będącą sumą powstałą z dodania do siebie… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • arytmetyczny — przym. od arytmetyka Wykonywać zadania arytmetyczne. ∆ Działanie arytmetyczne «jedno z czterech podstawowych działań na liczbach: dodawanie, odejmowanie, mnożenie, dzielenie» ∆ Postęp arytmetyczny «ciąg liczbowy (skończony lub nie), w którym… …   Słownik języka polskiego

  • plenność — ż V, DCMs. plennośćści, blm 1. «wydawanie licznego potomstwa, silne mnożenie się, np. chwastów, much; liczba nasion, bulw roślin uprawnych cechująca poszczególne odmiany; liczba noworodków w miocie» Roślina odznaczająca się plennością. 2.… …   Słownik języka polskiego

  • przemnożyć — dk VIb, przemnożyćżę, przemnożyćżysz, przemnożyćmnóż, przemnożyćżył, przemnożyćżony przemnażać ndk I, przemnożyćam, przemnożyćasz, przemnożyćają, przemnożyćaj, przemnożyćał, przemnożyćany «wykonać mnożenie; pomnożyć» Przemnożyć ułamek przez… …   Słownik języka polskiego

  • słupek — m III, D. słupekpka, N. słupekpkiem; lm M. słupekpki 1. «mały słup; palik» Ogrodzenie z siatki umocowanej do betonowych słupków. ∆ Słupek startowy «podwyższenie na obramowaniu basenu pływackiego, z którego skacze się do wody» ∆ Stanąć słupka «o… …   Słownik języka polskiego

  • suwak — m III, D. a, N. suwakkiem; lm M. i 1. «ruchoma, przesuwna część przyrządu, narzędzie, element mechanizmu przesuwający się w prowadnicy» Suwak celownika. Suwak na oporniku, na suwmiarce. Suwak w cylindrze silnika. ∆ mat. Suwak logarytmiczny,… …   Słownik języka polskiego

  • arytmetyka — I {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. ż Ib, CMc. arytmetykayce, blm {{/stl 8}}{{stl 7}} dział matematyki zajmujący się rachunkami liczbowymi, takimi jak dodawanie, odejmowanie, mnożenie i dzielenie, oraz teorią działań na liczbach <łac. z gr.> {{/stl… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • plenność — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. ż IVa, DCMc. plennośćści, blm {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} silne, obfite mnożenie się, plenienie się : {{/stl 7}}{{stl 10}}Plenność chwastów, robactwa. {{/stl 10}}{{stl 20}} {{/stl… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • przemnażać — {{/stl 13}}{{stl 8}}cz. ndk VIIIa, przemnażaćam, przemnażaća, przemnażaćają, przemnażaćany {{/stl 8}}– przemnożyć {{/stl 13}}{{stl 8}}dk VIIa, przemnażaćżę, przemnażaćży, przemnażaćżony {{/stl 8}}{{stl 7}} przeliczać, wykonując mnożenie : {{/stl… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień


We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.