mnożny


mnożny
1. «o niektórych organizmach zwierzęcych i roślinnych: szybko się rozmnażający, mnożący się licznie; płodny»
2. daw. «liczny»
dziś tylko w terminie jęz. Liczebnik mnożny «wyraz określający, z ilu elementów składa się określane pojęcie, np. podwójny, potrójny, trzykrotny»

Słownik języka polskiego . 2013.

  • dwudziestokrotny — dwudziestokrotnyni liczebnik mnożny «dwadzieścia razy powtórzony lub dwadzieścia razy większy» Dwudziestokrotny zysk …   Słownik języka polskiego

  • dwukrotny — dwukrotnyni liczebnik mnożny «dwa razy powtórzony, dwa razy większy, podwójny» Dwukrotny okrzyk. Dwukrotne strzały. Dwukrotny medalista. Dwukrotny wzrost mieszkańców danego miasta …   Słownik języka polskiego

  • dwunastokrotny — dwunastokrotnyni liczebnik mnożny «dwanaście razy powtórzony; dwanaście razy większy» Dwunastokrotny zysk …   Słownik języka polskiego

  • dziesięciokrotny — dziesięciokrotnyni liczebnik mnożny «powtarzający się, powtórzony dziesięć razy; dziesięć razy większy od czegoś porównywanego» Dziesięciokrotny wzrost produkcji. Dziesięciokrotny medalista …   Słownik języka polskiego

  • dziewięciokrotny — dziewięciokrotnyni liczebnik mnożny «powtarzający się, powtórzony dziewięć razy» Dziewięciokrotny zwycięzca wyścigu …   Słownik języka polskiego

  • kilkakrotny — kilkakrotnyni liczebnik mnożny «powtarzający się, powtórzony kilka razy» Kilkakrotne próby, wezwania …   Słownik języka polskiego

  • kilkudziesięciokrotny — kilkudziesięciokrotnyni liczebnik mnożny «kilkadziesiąt razy powtórzony, wykonany» Kilkudziesięciokrotna próba …   Słownik języka polskiego

  • liczebnik — m III, D. a, N. liczebnikkiem; lm M. i «wyraz będący nazwą liczby lub takich cech przedmiotów, które pozostają w związku z liczeniem» ∆ Liczebnik główny «liczebnik będący nazwą liczby całkowitej» ∆ Liczebnik mnożny «liczebnik wskazujący, z ilu… …   Słownik języka polskiego

  • ośmiokrotny — ośmiokrotnyni liczebnik mnożny «powtarzający się, powtórzony osiem razy» Ośmiokrotny medalista …   Słownik języka polskiego

  • parokrotny — parokrotnyni liczebnik mnożny «powtarzający się, powtórzony parę razy; taki, który był kimś albo czymś parę razy» Parokrotne próby, wezwania. Parokrotne stukanie do drzwi. Parokrotny przewodniczący, prezes …   Słownik języka polskiego


We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.