abiologiczny
«odnoszący się do ciał nieorganicznych; nieorganiczny»

Środowisko abiologiczne.


Słownik języka polskiego . 2013.