bałwochwalstwo


bałwochwalstwo
n III, Ms. \bałwochwalstwowie, blm
«cześć oddawana bożkom pogańskim, bałwanom; pogaństwo»
przen. «bezkrytyczne, ślepe uwielbianie kogoś lub czegoś»

Kochać kogoś aż do bałwochwalstwa.


Słownik języka polskiego . 2013.

  • bałwochwalstwo — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. n I, bałwochwalstwowie, blm {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} oddawanie czci pogańskim bożkom, bałwanom {{/stl 7}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}2. {{/stl 12}}{{stl 7}} uwielbianie kogoś… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • idolatria — ż I, DCMs. idolatriarii, blm «oddawanie czci boskiej idolom; bałwochwalstwo, idololatria» ‹gr.› …   Słownik języka polskiego


We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.