abiotyczny
biol. «odnoszący się do materii nieożywionej lub pozbawionej życia; nieożywiony»
∆ Czynniki abiotyczne «wszelkie elementy przyrody nieożywionej, działające na organizmy danego środowiska, np. czynniki klimatyczne, glebowe»
∆ Strefa abiotyczna «obszar nie zasiedlony przez organizmy roślinne i zwierzęce ze względu na warunki uniemożliwiające im życie»

Słownik języka polskiego . 2013.