neorealizm


neorealizm
m IV, D. -u, Ms. \neorealizmzmie, blm
1. filoz. «współczesny kierunek filozoficzny rozwijający się w początkach XX wieku w Anglii i Stanach Zjednoczonych, głoszący, że filozofia powinna się ograniczać do szczegółowych analiz, a nie ubiegać o syntezę, postulujący precyzję i jasność języka filozoficznego»
2. lit. szt. «ruch artystyczny rozwijający się we Włoszech pod wpływem walki z faszyzmem, przejawiający się głównie w filmie, propagujący realizm obserwacji, tematykę społeczną, dokumentalny styl, udział niezawodowych aktorów»

Słownik języka polskiego . 2013.

  • realizm — <lat. realis – maddi, həqiqi> 1. Həqiqi vəziyyəti, şəraiti, imkanları və qüvvələrin nisbətini dərketmə bacarığı. 2. Obyektiv varlığı və onun tipik xüsusiyyətlərini düzgün əks etdirməkdən ibarət bədii idrak üsulu, habelə ədəbiyyat və… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti


We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.