neoromantyczny


neoromantyczny
\neoromantycznyni
1. «zawierający cechy, pierwiastki neoromantyzmu - kierunku w literaturze i sztuce; odnoszący się do twórczości w okresie neoromantyzmu, dotyczący neoromantyków, także okresu Młodej Polski»

Poezja neoromantyczna.

Dramat, symbolizm neoromantyczny.

Pisarze neoromantyczni.

Prądy, tendencje neoromantyczne.

2. muz. «zawierający elementy, tendencje, kierunki neoromantyczne w muzyce; dotyczący dramatu muzycznego i poematu symfonicznego»

Konstrukcja neoromantyczna.

Kompozycje neoromantyczne.


Słownik języka polskiego . 2013.

  • młodopolski — młodopolskiscy «dotyczący kierunku w literaturze i sztuce polskiej, zwanego „Młodą Polską ; neoromantyczny» Młodopolscy poeci. Styl młodopolski. Literatura młodopolska …   Słownik języka polskiego

  • młodopolski — {{/stl 13}}{{stl 8}}przym. Ib, młodopolskiscy {{/stl 8}}{{stl 7}} dotyczący rozwijającego się na przełomie XIX i XX w. kierunku w sztuce nazwanego Młodą Polską; neoromantyczny : {{/stl 7}}{{stl 10}}Młodopolska muzyka, literatura. {{/stl 10}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień


We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.