nerwica


nerwica
ż II, DCMs. \nerwicacy; lm D. \nerwicaic
«zaburzenia czynnościowe ośrodkowego układu nerwowego, charakteryzujące się wzmożoną jego pobudliwością i nadmierną reaktywnością na negatywne bodźce zewnętrzne»

Nerwica lękowa.

Cierpieć, chorować na nerwicę.

∆ Nerwica serca, żołądka, jelit itp. «stan zaburzenia czynności serca, żołądka, jelit itp., wywołany przez urazy autonomicznego (wegetatywnego) układu nerwowego, nie powodujący ich organicznego uszkodzenia»

Słownik języka polskiego . 2013.

  • nerwica — {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. ż IIc {{/stl 8}}{{stl 7}} zaburzenie czynności ośrodkowego układu nerwowego, objawiające się nadpobudliwością, gwałtownością reakcji na bodźce zewnętrzne, stanami lękowymi, załamaniami nerwowymi, obsesjami, zaburzeniami w… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • zdrowy — 1. Być przy zdrowych zmysłach; być zdrowym na umyśle «być przytomnym, świadomym tego, co się dzieje, być w pełni władz umysłowych»: Pan profesor zaczął szybko mrugać oczami i patrzył na Cisowskiego z nie ukrywanym strachem. – Młodzieńcze! –… …   Słownik frazeologiczny

  • histeria — ż I, DCMs. histeriarii zwykle blm «nerwica objawiająca się m.in. zaburzeniami ruchu, świadomości, zaburzeniami zmysłowymi, nadmiernymi reakcjami lub brakiem reakcji na bodźce z otoczenia, uważana dawniej za chorobę wyłącznie kobiecą; potocznie:… …   Słownik języka polskiego

  • nerwicowy — przym. od nerwica Stany, objawy, reakcje nerwicowe …   Słownik języka polskiego

  • neuroza — ż IV, CMs. neurozazie; lm D. neurozaoz → nerwica ‹n. łac. z gr.› …   Słownik języka polskiego

  • pourazowy — «powstały wskutek urazu» Zmiany pourazowe w mózgu, w układzie nerwowym. Szok, wstrząs pourazowy. Nerwica pourazowa …   Słownik języka polskiego

  • psychonerwica — ż II, DCMs. psychonerwicacy; lm D. psychonerwicaic «nerwica, zwłaszcza taki jej rodzaj, w którym dominują objawy psychiczne» …   Słownik języka polskiego

  • choroba wieku — {{/stl 13}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} dolegliwości charakterystyczne dla ludzi w określonym wieku, zwykle starczym : {{/stl 7}}{{stl 10}}Cierpiał na chorobę swego wieku, czyli reumatyzm. {{/stl 10}}{{stl 20}} {{/stl… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • kurczowy — {{/stl 13}}{{stl 8}}przym. Ia {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} wywołany przez kurcz, objawiający się kurczami : {{/stl 7}}{{stl 10}}Nerwica kurczowa. {{/stl 10}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}2. {{/stl 12}}{{stl… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • nerwicowy — {{/stl 13}}{{stl 8}}przym. Ia, {{/stl 8}}{{stl 7}}od rz. nerwica: Stany, objawy nerwicowe. {{/stl 7}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień


We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.