nerwówa


nerwówa
ż IV, CMs. \nerwówaówie; lm D. \nerwówaów
zwykle blm, zgr. od nerwówka

Nerwówa w domu, w pracy.


Słownik języka polskiego . 2013.

  • nerwowy — nerwowywi 1. «będący nerwem, dotyczący nerwów, wchodzący w skład nerwu albo złożony z nerwów» Zwoje, centra, włókna nerwowe. Substancja nerwowa mózgu. ∆ anat. Komórka nerwowa → neuron ∆ Tkanka nerwowa «zespół komórek, z których zbudowane są… …   Słownik języka polskiego

  • choroba — ż IV, CMs. chorobabie; lm D. chorobarób 1. «proces patologiczny objawiający się zaburzeniem czynności organizmu» Lekka, ciężka, obłożna, przewlekła, chroniczna, długotrwała, nieuleczalna, śmiertelna choroba. Choroba dziedziczna, nabyta,… …   Słownik języka polskiego

  • nerwowy — {{/stl 13}}{{stl 8}}przym. Ia, nerwowywi {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} należący do nerwu, związany z układem, stanem nerwów, będący nerwem : {{/stl 7}}{{stl 10}}Zakończenia, włókna nerwowe. Komórka nerwowa.… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • nadpobudliwość — ż V, DCMs. nadpobudliwośćści, blm «wzmożona zdolność żywego organizmu do reagowania na bodźce zewnętrzne, nadmierna pobudliwość; nadwrażliwość» Nadpobudliwość nerwowa, płciowa. Nadpobudliwość stanu ruchowego …   Słownik języka polskiego

  • nerwowość — ż V, DCMs. nerwowośćści, blm 1. «osłabienie, zaburzenie systemu nerwowego; nerwowe usposobienie, nadmierna wrażliwość, skłonność do rozdrażnień, przeczulenie» Histeryczna nerwowość. 2. «nerwowa, gorączkowa atmosfera; podniecenie» Nerwowość pracy… …   Słownik języka polskiego

  • nerwówka — ż III, CMs. nerwówkawce; lm D. nerwówkawek zwykle blm, pot. «nerwowa, gorączkowa atmosfera, ogólne podniecenie» Nerwówka przed egzaminem …   Słownik języka polskiego

  • neuroblast — m IV, D. u, Ms. neuroblastaście; lm M. y biol. «komórka zarodkowa układu nerwowego przekształcająca się następnie we właściwą komórkę nerwową» ‹z gr.› …   Słownik języka polskiego

  • neuron — [wym. neu ron] m IV, D. u, Ms. neuronnie; lm M. y anat. «elementarna jednostka budowy i działania układu nerwowego złożona z ciała komórki i wypustek, mająca zdolność wytwarzania i przewodzenia impulsów nerwowych; komórka nerwowa» Neuron czuciowy …   Słownik języka polskiego

  • pobudliwość — ż V, DCMs. pobudliwośćści, blm «zdolność żywego organizmu do reagowania na bodźce zewnętrzne; w fizjologii: zdolność żywych komórek lub ich elementów do reagowania procesem czynnościowym na działanie właściwych bodźców» Osłabiona, nadmierna,… …   Słownik języka polskiego

  • popaść — I dk Vc, popaśćpadnę, popaśćpadniesz, popaśćpadnij, popaśćpadł, popaśćpadłszy popadać ndk I, popaśćam, popaśćasz, popaśćają, popaśćaj, popaśćał 1. «wpaść, dostać się w coś, zostać opanowanym przez coś; pogrążyć się w czymś» Popaść w tarapaty, w… …   Słownik języka polskiego


We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.