abisalny
przym. od abisal

Strefa abisalna.

Fauna abisalna.

∆ Osady abisalne «osady gromadzące się na dnie wielkich głębi oceanicznych»

Słownik języka polskiego . 2013.