niepalący


niepalący
«taki, który nie pali tytoniu»

Mężczyzna niepalący.

niepalący w użyciu rzecz. «człowiek niepalący»

Przedział dla niepalących.


Słownik języka polskiego . 2013.

  • niepalący — I {{/stl 13}}{{stl 8}}przym. IIb {{/stl 8}}{{stl 7}} taki, który nie pali (nałogowo) tytoniu, głównie papierosów : {{/stl 7}}{{stl 10}}Osoba niepaląca. Niepalący rodzice. {{/stl 10}}{{stl 20}} {{/stl 20}} {{stl 20}} {{/stl 20}}niepalący II {{/stl …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • nie- — «pierwszy człon wyrazów złożonych pisany łącznie (wyjątkowo z łącznikiem)» a) «będący częścią przymiotnika złożonego oznaczającą zwykłe zaprzeczenie (cechy wyrażanej przez przymiotnik podstawowy), np. nieczytelny, niepełnoletni, nieżonaty, nierad …   Słownik języka polskiego

  • nie- — {{/stl 13}}{{stl 7}} pierwszy człon wyrazów złożonych: {{/stl 7}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} tworzy przymiotniki pochodne od przymiotników, oznaczając zaprzeczenie cechy, np. {{/stl 7}}{{stl 8}}nieżonaty, nieczytelny… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • niepalny — {{/stl 13}}{{stl 8}}przym. Ia {{/stl 8}}{{stl 7}} niedający się zapalić; ogniotrwały; niepalący się : {{/stl 7}}{{stl 10}}Azbest jest niepalnym materiałem. {{/stl 10}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień


We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.